Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015 00:54

Ο Παν. Κουφαλάκος νέος πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Καλαμάτας

Ο Παν. Κουφαλάκος νέος πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Καλαμάτας

ΝΕΑ ΑΡΧΗ 
Με την ευχή ότι ξεπεράστηκαν τα εσωτερικά προβλήματα, τα οποία το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν αλλεπάλληλες παραιτήσεις, η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας, που έχει να επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα, απέκτησε καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 4 Μάρτη…

ΝΕΑ ΑΡΧΗ 
Με την ευχή ότι ξεπεράστηκαν τα εσωτερικά προβλήματα, τα οποία το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν αλλεπάλληλες παραιτήσεις, η Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Καλαμάτας, που έχει να επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα, απέκτησε καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 4 Μάρτη…

Πρόεδρος της νέας διοίκησης είναι ο Παναγιώτης Κουφαλάκος, αντιπρόεδρος ο Αναστάσιος Αργυρόπουλος, γραμματέας ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος, ταμίας η Χάρις Παυλικάκη, ειδικός γραμματέας ο Δημήτρης Χριστόπουλος και μέλη οι Μιχάλης Μούστος και Γεώργιος Κουρέτας.