Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015 16:45

Ο Δήμος Καλαμάτας ζητάει 197 υπαλλήλους για την κοινωφελή εργασία

Ο Δήμος Καλαμάτας ζητάει 197 υπαλλήλους για την κοινωφελή εργασία

ΜΕ ΠΕΝΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Δεν προτίθεται η νέα κυβέρνηση να αλλάξει το τοπίο όσον αφορά τα προγράμματα για την απασχόληση ανέργων για λίγους μήνες. Θα συνεχίσει λοιπόν το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας με πεντάμηνες συμβάσεις. Ο Δήμος Καλαμάτας ζητάει να εγκριθούν 197 θέσεις…

ΜΕ ΠΕΝΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Δεν προτίθεται η νέα κυβέρνηση να αλλάξει το τοπίο όσον αφορά τα προγράμματα για την απασχόληση ανέργων για λίγους μήνες. Θα συνεχίσει λοιπόν το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας με πεντάμηνες συμβάσεις. Ο Δήμος Καλαμάτας ζητάει να εγκριθούν 197 θέσεις…

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Καλαμάτας προσδοκά ότι θα καλύψει τα τεράστια κενά στην καθαριότητα και το εργοτεχνικό προσωπικό, με συμβάσεις πεντάμηνης διάρκειας.
Όπως σημειώνεται σε σχετικό σημερινό δελτίο Τύπου, «σε 197 υπαλλήλους ανέρχονται, κατόπιν αναθεώρησης, οι ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, όσον αφορά σε πρόγραμμα 5μηνης διάρκειας κοινωφελούς εργασίας. Οι ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας κοινοποιήθηκαν προς την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, με νέο αναθεωρημένο πίνακα, όπως ζητήθηκε. Σημειώνεται πως σχετικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω του ΟΑΕΔ».