Παρασκευή, 03 Απριλίου 2015 17:02

Αιτήσεις από τη Μεγάλη Δευτέρα για 197 θέσεις στο Δήμο Καλαμάτας

ΠΕΝΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινάει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να καλυφθούν οι 197 θέσεις εργασίας, που έχουν εγκριθεί για  το Δήμο Καλαμάτας. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν πεντάμηνη σύμβαση. Συνολικά σε όλη τη χώρα πρόκειται να προσληφθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας 32.433 άνεργοι…

ΠΕΝΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινάει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων προκειμένου να καλυφθούν οι 197 θέσεις εργασίας, που έχουν εγκριθεί για  το Δήμο Καλαμάτας. Οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα υπογράψουν πεντάμηνη σύμβαση. Συνολικά σε όλη τη χώρα πρόκειται να προσληφθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας 32.433 άνεργοι…

Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί για το Δήμο Καλαμάτας είναι: ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι 18, ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών 6, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 119, ΔΕ Διοικητικού 15, ΤΕ Διοικητικού 3, ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού 3, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού 4, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού 4, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 16, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 3, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 4, ΠΕ Κοινωνιολόγων 2.
Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινά από τις 10 π.μ. τη Μεγάλη Δευτέρα 6-4-2015 και λήγει στις 12 μ.μ. τη Δευτέρα 27-4-2015. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο «καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων».
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (oaed.gr).