Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015 00:00

Νέα διοίκηση στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Η Αγγελική Μαλαπέτσα αναδείχθηκε πρόεδρος του Τμήματος Μεσσηνίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Οι αρχαιρεσίες για τη νέα διοίκηση πραγματοποιήθηκαν το…

..και η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Πρόεδρος Αγγελική Μαλαπέτσα, αντιπρόεδρος Ευγενία Οικονόμου, γενική γραμματέας Κωνσταντίνα Κανελλοπούλου, ταμίας Βασίλειος Κανελλόπουλος, αναπληρώτρια γραμματέας Παρασκευή Γκούνη.