Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015 00:00

Οριστικά έκπτωτος ο ανάδοχος του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας

ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 
Την τελεσίδικη απόφαση για την έκπτωση του αναδόχου του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας αναμένεται να πάρει τις επόμενες ημέρες το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας. Ο ανάδοχος δεν έχει ανταποκριθεί στις οδηγίες του Δήμου, όσον αφορά τα τεχνικά της σκηνής, τα οποία δεν φαίνεται να πληρούν τις προδιαγραφές που όριζε η μελέτη…

Όπως μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος έργων, Ανδρέας Καραγιάννης, από την πλευρά του αναδόχου δεν υπήρξε καμία αντίδραση, όσον αφορά την απόφαση του Δήμου για την έκπτωσή του. Έτσι η απόφαση αναμένεται να επικυρωθεί και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, οπότε θα ακολουθήσει η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του αναδόχου, ύψους 500.000 ευρώ. Με τα χρήματα αυτά ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει το έργο που πρέπει να γίνει ώστε τα τεχνικά της σκηνής να καλύψουν τις προδιαγραφές της μελέτης.
Ανάδοχος είναι η «ΜΕΛΚΑ Ενεργειακή Αλφα Α.Ε.- Ωρίον ΑΤΕ».
Στ.Μ.