Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015 19:32

Ο ανάδοχος του Μεγάρου παίζει καθυστερήσεις, ο Δήμος θα τον ανέχεται για πολύ;

Ο ανάδοχος του Μεγάρου παίζει καθυστερήσεις, ο Δήμος θα τον ανέχεται για πολύ;

ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Τη σπουδαιότητα του Μεγάρου Χορού, ως «εργαλείου ανάπτυξης» όχι μόνο για τη Μεσσηνία αλλά για όλη τη νότια Πελοπόννησο, υπογράμμισε το Σάββατο ο ίδιος ο υπουργός Πολιτισμού, Νίκος Ξυδάκης, κατά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα για το Φεστιβάλ Χορού. Τι θα έλεγε όμως ο υπουργός αν γνώριζε για αυτή την ατελείωτη διαδικασία στην οποία βρίσκεται ο Δήμος με τον ανάδοχο του έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα τεχνικά της σκηνής;…

Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό ώστε ο γερμανικός οίκος TUV SUD Industrie Gmbh, ο κορυφαίος φορέας πιστοποίησης για τέτοια έργα, έχει γνωμοδοτήσει να επιτρέπεται η επίσκεψη καλλιτεχνών και τεχνικών στη σκηνή του Μεγάρου Χορού μόνο όταν είναι εκτός λειτουργίας όλοι οι ανυψωτικοί μηχανισμοί-σταγκόνια ή όταν η παροχή ρεύματος που αφορά στον εξοπλισμό της σκηνής έχει διακοπεί!
Ο ανάδοχος του Μεγάρου Χορού, κοινοπραξία ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε.-ΩΡΙΟΝ Α.Τ.Ε. όφειλε να έχει ολοκληρώσει και παραδώσει το έργο από καιρό. Η Υπηρεσία του Δήμου διαπίστωσε ορισμένα προβλήματα, με κυριότερο αυτό που αφορά τα τεχνικά της σκηνής. Ο ανάδοχος μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση του κυριότερου προβλήματος, γι’ αυτό και κανονικά θα πρέπει να κηρυχθεί οριστικά έκπτωτος, να καταπέσει η εγγυητική επιστολή και με τα χρήματα αυτά να προχωρήσει ο Δήμος στην αποκατάσταση του προβλήματος.
Τι θα κάνει όμως ο Δήμος Καλαμάτας; Θα το δούμε την Πέμπτη το βράδυ, που θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Αυτό που γνωρίζουμε πάντως είναι ότι ο ανάδοχος μέχρι τώρα παίζει καθυστερήσεις και ο Δήμος το ανέχεται, παρότι η Τεχνική Υπηρεσία υπογραμμίζει στην εισήγησή της προς το Σώμα ότι «η ανάδοχος κοινοπραξία δεν έχει προβεί, μέχρι σήμερα, στις απαραίτητες ενέργειες για την παράδοση της εγκατάστασης των τεχνικών σκηνής. Επιπροσθέτως δεν έχει προβεί σε καμία περαιτέρω ενέργεια για την κάλυψη των συμβατικών της υποχρεώσεων σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό της σκηνής και την αποκατάσταση των προβλημάτων του συστήματος ελέγχου. Ακόμα και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας, η ανάδοχος κοινοπραξία όφειλε να έχει ολοκληρώσει τις σχετικές εργασίες μέχρι την 25/7/2015. Όπως προκύπτει και από τη σχετική αλληλογραφία, αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα».
Θα αφήσει λοιπόν ο Δήμος να χαθεί και άλλος χρόνος, με κίνδυνο να φορτωθεί αυτός στο τέλος το κόστος αντιμετώπισης του προβλήματος ή θα ακολουθήσει την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που καλεί το Δήμο να απορρίψει την ένσταση του αναδόχου κατά της απόφασης έκπτωσής του;
Σημειώνεται ότι στο Δήμο επικρατεί χαρά γιατί σήμερα ειδοποιήθηκε ότι μπορεί να ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου Χορού. Δικαιολογημένη η χαρά, όχι όμως να αξιοποιείται αυτό για να κρυφτεί το πρόβλημα που υπάρχει με τα τεχνικά της σκηνής...
Στ.Μ.