Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 20:38

Λήξη του εσωτερικού δανεισμού, επιστρέφουν τα λεφτά στο Δήμο Καλαμάτας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δικαιώνεται η δημοτική αρχή Καλαμάτας για την απόφασή της να καταθέσει μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Από τα 3.000.000 ευρώ που κατατέθηκαν στις αρχές του καλοκαιρού έχουν επιστραφεί τα 2.000.000, ενώ το 1.000.000 ευρώ που μένει στην ΤτΕ είναι στη διάθεση του Δήμου ανά πάσα στιγμή…

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, «η Τράπεζα της Ελλάδος επέστρεψε στην Εθνική Τράπεζα και σε λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας ποσό 1 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια επιστροφής ιδίου ποσού στις 22 Ιουλίου 2015. Έχουν πλέον επιστραφεί 2 εκατ. από τα 3 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί από το Δήμο στο κράτος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από την ελληνική Κυβέρνηση για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.
Τα χρήματα που επεστράφησαν, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου. Το υπόλοιπο 1 εκατ. βρίσκεται στη διάθεση του Δήμου ανά πάσα στιγμή».