Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2015 16:54

Ξαναγοίγει η ΜΟΛΑΚ στο Ασπρόχωμα

Μπροστά λυματολάσπη από το Βιολογικό Καθαρισμό και στο βάθος η ΜΟΛΑΚ Μπροστά λυματολάσπη από το Βιολογικό Καθαρισμό και στο βάθος η ΜΟΛΑΚ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ 
Στη ΔΕΥΑΚ παραχωρήθηκε για δέκα χρόνια τμήμα της Μονάδας Λιπασματοποίησης Απορριμμάτων Καλαμάτας (ΜΟΛΑΚ), προκειμένου η δημοτική επιχείρηση να επεξεργάζεται την παλιά λυματολάσπη του Βιολογικού Καθαρισμού, πολλές εκατοντάδες τόνοι από την οποία είναι «αποθηκευμένοι» σε χωράφια, υποβαθμίζοντας ή και μολύνοντας την εξαιρετικά σημαντική αυτή περιοχή, τον κήπο της Καλαμάτας όπως έχει χαρακτηριστεί…

Πάντως, με την παραχώρηση της ΜΟΛΑΚ στη ΔΕΥΑΚ ακυρώνεται ότι η επιχειρηματολογία που επί χρόνια επικαλείται ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, ότι πρόκειται για μια Μονάδα που δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν έχει άδεια ή ότι «σκουπίδια της βάζεις, σκουπίδια βγάζεις»…
Μάλιστα, στη σχετική σύμβαση δίνεται, εμμέσως, η ευχέρεια στη ΔΕΥΑΚ να αναθέσει τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ σε ιδιώτη, όταν είναι γνωστό ότι η επί ιδιώτη «ξεχαρβαλώθηκε» η Μονάδα και κατάντησε η περιοχή σκουπιδότοπος.
Πάντως, ο σχεδιασμός της δημοτικής αρχής και της ΔΕΥΑΚ είναι να φύγει όλη η παλιά λυματολάσπη από τα χωράφια της περιοχής, με την επεξεργασία που θα γίνεται στη ΜΟΛΑΚ, ενώ έχει υποβληθεί και πρόταση προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ μέθοδος ξήρανσης της καινούργιας λυματολάσπης.
Στ.Μ.