Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015 19:31

Υστερεί από την πραγματική αξία της πόλης η πρόταση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα

ΜΕΙΖΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Η πρόταση που κατέθεσαν η δημοτική αρχή Καλαμάτας με το Γραφείο Υποψηφιότητας, για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και ελλείψεις παρουσιάζει σε σχέση με τα κριτήρια επιλογής και από την πραγματική αξία και τις δυνατότητες της πόλης υστερεί. Αυτό τόνισε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας, με επικεφαλής τον Μανώλη Μάκαρη, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Δημαρχείο και στην οποία εξήγησε για ποιους λόγους απείχε από την ψηφοφορία (πλην του Παναγιώτη Αλούπη που ψήφισε υπέρ) για τον προϋπολογισμό, τα οργανωτικά και τις υποδομές της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας…

Η συνέντευξη Τύπου δόθηκε από τον Μανώλη Μάκαρη, τους δημοτικούς του συμβούλους Σταμάτη Μπεχράκη και Δημήτρη Φαββατά και τον εκπρόσωπο της δημοτικής παράταξης στο Δ.Σ. της Φάρις, Τάσο Πολυχρονόπουλο.
Σε σχετικό κείμενο της παράταξης σημειώνονται τα εξής: «Η Δημοτική Αρχή, σε μια έξαρση αυταρχικής συμπεριφοράς  και έμπρακτης απαξίωσης του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, ακόμα και σ´ αυτό το μείζον ζήτημα, έφερε για έγκριση τμήματα του φακέλου υποψηφιότητας, μερικές μόνο ώρες πριν από την υποβολή του.
Είχε μάλιστα φροντίσει, ώστε η συζήτηση να γίνει χωρίς την παρουσία του εκτελεστικού διευθυντή, κάτι που τελικά δεν έγινε εντελώς τυχαία.
Για την καθυστέρηση αυτή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, δεδομένου ότι η σχετική πρόταση της είχε παραδοθεί ένα τουλάχιστον μήνα πριν.
Με τη στάση του μάλιστα κατά τη συζήτηση, ο δήμαρχος  έδειξε να μην ενδιαφέρεται για την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής πλειοψηφίας, κάτι που θα ενίσχυε σημαντικά την υποψηφιότητα.
Η παράταξη μας, από την αρχή είχε και εξακολουθεί να έχει την άποψη ότι άξιζε να υποβάλουμε υποψηφιότητα, με την τήρηση όμως ορισμένων βασικών προϋποθέσεων, που θα εξασφάλιζαν ότι το εγχείρημα θα απέβαινε σε κάθε περίπτωση επωφελές για την πόλη.
Θα έπρεπε, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής να συστρατευτούν γύρω από το στόχο αυτό ευρύτατες κοινωνικές, αυτοδιοικητικές και πολιτικές δυνάμεις και βεβαίως να αξιοποιηθούν το τεράστιο δυναμικό και πείρα που η πόλη έχει αποκτήσει στον τομέα του πολιτισμού.
Στο διάστημα που προηγήθηκε, κάναμε πολλές παρεμβάσεις και θέσαμε πάρα πολλά ζητήματα: προτείναμε ουσιαστικές διαδικασίες, επισημάναμε ελλείψεις, ασκήσαμε κριτική σε συγκεκριμένους χειρισμούς. Δεν πήραμε όμως καμία ουσιαστική απάντηση σε τίποτα απ’ όλα αυτά.
Το Γραφείο Υποψηφιότητας, που ουσιαστικά κινήθηκε σύμφωνα με τους περιορισμούς και τις κατευθύνσεις που όριζε η Δημοτική Αρχή, λειτούργησε με επικοινωνιακούς κυρίως όρους και στόχο να παρουσιάσει ένα "φουσκωμένο" φάκελο .
Καμία συνεπώς από τις βασικές προϋποθέσεις δεν τηρήθηκε, ενώ ακόμα και  το Δημοτικό Συμβούλιο είχε ελάχιστη συμμετοχή, μόνο σε κάποια τελείως τυπικά ζητήματα.
Μετά από όλα αυτά, η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε κατά τη γνώμη μας κανένα νόημα. Έτσι, θεωρήσαμε σκόπιμο να κάνουμε σ´ αυτό μόνο μια συνολική εκτίμηση για τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα διαδικασίας. Είπαμε, λοιπόν, ότι ο τρόπος που η Δημοτική Αρχή χειρίστηκε το ζήτημα, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υποψηφιότητα. Η πρόταση που μας παρουσιάστηκε εκτιμήσαμε ότι έχει σοβαρές ελλείψεις, σε τομείς μάλιστα σημαντικούς με βάση τα κριτήρια επιλογής που ισχύουν και βεβαία υστερεί κατά πολύ, αυτής που η πόλη είχε τη δυνατότητα να υποβάλει υπό τις προϋποθέσεις που έχουμε αναφέρει.
Έχουμε δε κάθε λόγο να εικάζουμε ότι και για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα ισχύουν τα ίδια.
Οι εκτιμήσεις μας αυτές, τόσο για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και για την τελική πρόταση, δικαιολογούσαν απολύτως κατά τη γνώμη μας την καταψήφιση της πρότασης.
Επειδή όμως  πιστεύουμε ότι:
α) Ακόμα και τώρα, αξίζει να έχει η πόλη μια ευκαιρία
β) Μια αρνητική ψήφος θα ήταν ένα καλό άλλοθι για τη Δημοτική Αρχή σε περίπτωση αποκλεισμού της πρότασης από την επιτροπή, κάναμε μια τελευταία θετική κίνηση.
Προτείναμε, να αποφασίσει το ΔΣ τη συγκρότηση μιας επιτροπής 5-7 μελών, η οποία θα είχε την ευθύνη να παρακολουθεί επί της ουσίας την πορεία του φακέλου και να βοηθά την προετοιμασία της πόλης για την καλύτερη διαχείριση του θέματος.
Το όργανο αυτό που θα μπορούσε να συγκροτηθεί άμεσα, δεν θα είχε καμία σχέση με το Δημοτικό Συμβούλιο του προτεινόμενου φορέα διαχείρισης, ούτε βέβαια θα το υποκαθιστούσε. Θα ήταν ένα πολιτικό όργανο στο οποίο θα εκφραζόταν η συ στράτευση ευρυτέρων δυνάμεων γύρω από το στόχο, τον οποίο θα προωθούσε πολύ καλύτερα. Θα ενεργούσε σε απόλυτη συνεργασία με το ΔΣ στην έγκριση του οποίου θα έθετε όλες τις ενέργειες του.
Συγκεκριμένα:
1) Θα έκανε όλες τις προκαταρκτικές ενέργειες για τη συγκρότηση του φορέα διαχείρισης, που αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα.
2) Θα ενεργούσε τα απαραίτητα για την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων.
3) Θα μελετούσε το ρόλο των προβλεπόμενων διευθυντών και θα προσδιόριζε τα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής. Επισημάναμε εδώ ότι πρέπει πλέον να υπάρξει δέσμευση για διαφάνεια και ουσιαστικές διαδικασίες στην επιλογή των στελεχών.
4) Χωρίς καμία παρέμβαση στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και με σεβασμό στη μυστικότητά του, θα πρότεινε τρόπους συγκεκριμενοποίησης του ώστε να τηρούνται καλύτερα τα κριτήρια επιλογής.
5) Θα μελετούσε περαιτέρω και θα προωθούσε το θέμα των υποδομών, σε απόλυτη βέβαια συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.
Κάναμε σαφές, ότι η αποδοχή της πρότασης μας αυτής, συμπληρωμένης και τροποποιημένης εννοείται κατάλληλα, ήταν προϋπόθεση για τη θετική ψήφο μας.
Η χωρίς συζήτηση απόρριψη της, επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά τον αυταρχισμό της Δημοτικής Αρχής και μας ανάγκασε τελικά να απέχουμε από την ψηφοφορία.
Είμαστε σίγουροι ότι στη μακρά πορεία που θα έχει η υποψηφιότητα, θα προκύψουν πολλά στοιχεία που θα δικαιώνουν τις ανησυχίες και την κριτική μας και θα αποκαλύπτουν ότι η όλη διαδικασία ήταν κάθε άλλο πάρα έτσι  ωραιοποιημένη όπως παρουσιάστηκε.
Εμείς, βεβαίως, θα συνεχίσουμε με την ίδια μέχρι τώρα ευθύνη να παρακολουθούμε το θέμα».