Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015 20:10

Άλλα 330 εκατομμύρια στον Μορέα για τον αυτοκινητόδρομο με το κατεπείγον νομοσχέδιο!

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
Βαρέλι δίχως πάτο ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας (και Λεύκτρου - Σπάρτης)... Με το κατεπείγον νομοσχέδιο, που ψηφίζεται την Τρίτη το απόγευμα, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να χορηγήσει Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας 330.000.000 ευρώ στον παραχωρησιούχο! Ο ΣΥΡΙΖΑ, που κατήγγειλε αυτές τις συμβάσεις παραχώρησης ως αποικιοκρατικές, έρχεται τώρα, μέσα από το κατεπείγον νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση του ενός δισ. ευρώ, να τις επιδοτήσει πλουσιοπάροχα και να σώσει τον παραχωρησιούχο από τα προβλήματα που δημιουργεί η μείωση της κίνησης στον αυτοκινητόδρομο…

Ιδού τι γράφει η αιτιολογική έκθεση του κατεπείγοντος νομοσχεδίου, σε ό,τι αφορά τον αυτοκινητόδρομο που έχει απόληξη στην Καλαμάτα: «Το Ελληνικό Δημόσιο: α) Αναλαμβάνει να υποστηρίξει την εξυπηρέτηση των δανείων του Έργου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας σε περίπτωση, και μόνο στο βαθμό που αυτό καταστεί αναγκαίο, μέσω της καταβολής Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας (ΠΕΛ). Η ΠΕΛ θα καταβληθεί μόνο για την αποπληρωμή των εμπορικών δανείων και των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε σχέση 1:1, στην έκταση που αυτά δεν καλύπτονται από τα έσοδα του Έργου. Η ΠΕΛ θα είναι περιορισμένη και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί συνολικά ένα ποσό που ισοδυναμεί με 330 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, δηλαδή σχεδόν 168 εκατ. ευρώ σε Καθαρή Τρέχουσα Αξία (NPV), η οποία αντιστοιχεί στο χρηματοδοτικό κενό της Περιόδου Επιδοτούμενης Λειτουργίας λαμβανομένων υπόψη και των δεικτών κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους που απαιτείται από τους παρόχους του κυρίως δανείου (ΕΤΕπ και εμπορικές τράπεζες), σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου Επανεκκίνησης. Συνεπώς το όριο της Πρόσθετης Λειτουργικής Επιδότησης έχει οριστεί στα 330 εκατ. ευρώ, που αντανακλά την ελάχιστη αποδεκτή (από τους Δανειστές) υποστήριξη που ενδέχεται να κληθεί να παράσχει το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον και στην έκταση που τούτο απαιτηθεί».
Σημειώνεται ότι στο κατεπείγον νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ο αυτοκινητόδρομος θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Αυγούστου του 2016.
Στ.Μ.