Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 13:47

Μειώνονται τα τιμολόγια ύδρευσης στο Δήμο Καλαμάτας

ΑΝ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Μειωμένοι θα έρχονται το 2016 οι λογαριασμοί ύδρευσης, εφόσον το βράδυ περάσει η εισήγηση του προέδρου της ΔΕΥΑΚ, Γιάννη Καμβυσίδη, για τα νέα τιμολόγια της Δημοτικής Επιχείρησης. Η εισήγηση προβλέπει την κατάργηση του ειδικού τέλους κατανάλωσης, μέσω όμως της αύξησης της αξίας του νερού…

Ειδικότερα,  το ειδικό τέλος κατανάλωσης 40% θα έχει την εξής τύχη: Ένα ποσοστό 20% θα ενταχθεί στην αξία του νερού και το υπόλοιπο 20% καταργείται πλήρως. Τυπικά λοιπόν ειδικό τέλος κατανάλωσης δεν θα υπάρχει στους λογαριασμούς.
Έχει υπολογιστεί ότι με τα νέα αυτά τιμολόγια η ΔΕΥΑΚ θα έχει μειωμένα έσοδα από τους λογαριασμούς από 300.000 ευρώ έως 350.000 ευρώ περίπου, που σημαίνει ότι πράγματι οι λογαριασμοί θα είναι μειωμένοι για τους καταναλωτές.
Πάντως οι μειώσεις θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες εάν δεν υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα με τους απλήρωτους λογαριασμούς που αθροίζονται σε περισσότερα από 500.000 ευρώ.
Σημειώνεται επίσης ότι φέτος για πρώτη φορά η ΔΕΥΑΚ πλήρωσε φόρους και προκαταβολή φόρων προς το δημόσιο ταμείο, το συνολικό ύψος των οποίων πλησιάζει τα 400.000 ευρώ! Αν δεν υπήρχε και αυτή η φοροδοτική υποχρέωση η ΔΕΥΑΚ θα προχωρούσε σε πολύ μεγαλύτερη μείωση των τιμολογίων της.
Στ.Μ.