Τρίτη, 15 Μαϊος 2012 17:02

Ακριβαίνει το νερό σε Αλαγονία, Θουρία, Αρφαρά και Άρι

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΚ

Εμπορευματοποιείται το κοινωνικό αγαθό που λέγεται νερό, το οποίο ακριβαίνει και στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας, Αρφαρών και Άριος καθώς και σε χωριά της Αλαγονίας, σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ, που εγκρίθηκαν χθες το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, παρά την αύξηση που επιβάλλεται, ούτε το έλλειμμα της ΔΕΥΑΚ μεταξύ εσόδων και εξόδων από τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου θα μειωθεί ούτε η οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης θα βελτιωθεί.

Σε γενικές γραμμές στον καποδιστριακό Δήμο Καλαμάτας τα τιμολόγια δεν αλλάζουν, εκτός από χωριά της Αλαγονίας, όπου γίνεται μεγάλη ποσοστιαία αύξηση, παρ’ ότι εκεί το νερό ρέει σχεδόν άφθονο και δεν αγοράζεται από το Σύνδεσμο. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι σε Πηγές, Αλαγονία, Νέδουσα, Καρβέλι και Λαδά το πάγιο από 1,15 ευρώ αυξάνεται σε 2 ευρώ το μήνα και η κατανάλωση νερού αυξάνεται από 17 ευρώ σε 29,52 ευρώ!
Στις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Θουρίας και Αρφαρών τα τιμολόγια γίνεται προσπάθεια να εξομοιωθούν μεταξύ τους, να μην υπάρχουν δηλαδή μεγάλες διαφορές στις τιμές σε χωριά της ίδιας δημοτικής ενότητας. Ειδικότερα, στις τρεις αυτές ενότητες δημιουργούνται τέσσερις κλίμακες κατανάλωσης νερού, ενώ αυξάνεται το πάγιο αλλά αντίστοιχα μειώνεται η αξία του νερού, ώστε οι τιμές να διατηρηθούν όσο γίνεται στα ίδια επίπεδα. Με την αύξηση του παγίου η ΔΕΥΑΚ θέλει να αντλήσει έσοδα από τις μικρές καταναλώσεις, όχι για εισπρακτικούς λόγους, όπως τονίστηκε, αλλά για να καλυφθούν τα έξοδα εξυπηρέτησης των μικρών καταναλωτών.
Ένα θέμα που συζητήθηκε σε υψηλούς τόνους είναι η μείωση των τιμολογίων κατά 50% για το Δήμο και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, Γιώργος Νταγιόπουλος και Νίκος Φωτέας, υποστήριξαν ότι η μείωση αυτή είναι κατ’ εντολήν του δημάρχου και στέφεται ενάντια στα συμφέροντα της ΔΕΥΑΚ. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, Παναγιώτης Κουφαλάκος, καταψήφισε τα τιμολόγια και ζήτησε μειώσεις, τονίζοντας ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα και είδος προς εκμετάλλευση. Και ο εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου και εργαζόμενος στη ΔΕΥΑΚ, Δημοσθένης Ρούμπος, καταψήφισε τα νέα τιμολόγια.
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Σαράντος Μαρινάκης, τόνισε ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια νοικοκυρέματος της κατάστασης στις Δημοτικές Ενότητες στις οποίες επεκτάθηκε η ευθύνη της Επιχείρησης, υποστήριξε ότι οι όποιες αυξήσεις δεν είναι ουσιαστικές και υπογράμμισε ότι η διαφορά εσόδων και εξόδων δεν πρόκειται να καλυφθεί με τα νέα αυτά τιμολόγια.
Στ.Μ.