Δευτέρα, 21 Μαϊος 2018 19:37

Στον Απόστολο Γκούνη τα οικονομικά θέματα της αντιπεριφέρειας Μεσσηνίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΤΡΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ 
Εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για τα θέματα οικονομικής φύσεως της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καθώς και για τα θέματα δια βίου μάθησης και παιδείας σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όρισε τον Απόστολο Γκούνη ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης…

“Ορίζουµε τον Γκούνη Απόστολο του Σπυρίδωνος, Εντεταλµένο Περιφερειακό Σύµβουλο σε θέµατα ∆ια Βίου Μάθησης και Παιδείας Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ως Εντεταλµένο Σύµβουλο σε θέµατα οικονοµικής φύσης της Π.Ε. Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ένεκα τούτου όλα τα έγγραφα οικονοµικού περιεχοµένου υπηρεσιών Π.Ε. Μεσσηνίας να φέρουν την υπογραφή του”, σημειώνεται στην απόφαση του περιφερειάρχη κ. Τατούλη.
Στ.Μ.