Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012 04:05

Πάλι εκτός ημερήσιας διάταξης του Περιφερειακού Συμβουλίου οι λιγνίτες στην Κορώνη

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ

Δεν συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, που θα γίνει τη Δευτέρα, το θέμα της γνωμοδότησης για τη δημιουργία λιγνιτωρυχείων στο Χωματερό και τη Φαλάνθη της Κορώνης, το οποίο συναντά τη μαζική αντίδραση των κατοίκων του Δήμου Πύλου-Νέστορος αλλά και του Δήμου Μεσσήνης.

Αντίθετα, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης στην Πελοπόννησο, θέμα που επίσης συναντά αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις και πολιτικές παρατάξεις.
Όσον αφορά την περιβαλλοντική μελέτη για τα λιγνιτωρυχεία, η περιφερειακή αρχή αποφεύγει να φέρει το θέμα στο Σώμα, παρ’ ότι την επομένη της συνεδρίασης, Τρίτη 28 Αυγούστου, λήγει η παράταση που έχει χορηγήσει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση για να γνωμοδοτήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 3.30 μετά το μεσημέρι και μεταξύ των θεμάτων που αφορούν τη Μεσσηνία είναι:
- «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, για την υλοποίηση της πράξης: Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης».
- «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Βελτίωση οδού και υποστηρικτικές μελέτες δρόμων ΕΟ 22η και 24η, Λάμπαινα – Αρχαία Μεσσήνη και Αρσινόη – Αρχαιολογικός χώρος (Αρχαίο Στάδιο)».
- «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου κάμπου Χανδρινού – Στενωσιάς της ΔΕ Χιλιοχωρίων του Δ. Πύλου – Νέστωρος ΠΕ Μεσσηνίας».
- «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο με τίτλο: Ισόπεδος κόμβος Αερολιμένα Καλαμάτας ΠΕ Μεσσηνίας».
- «Έγκριση της μελέτης «Συμπλήρωση – επικαιροποίηση μελέτης ‘Νέα οδογέφυρα Νεοχωρίου, προστασία κοίτης, οδών πρόσβασης και υποστηρικτικές μελέτες’».
- «Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Αποκατάσταση Ανδρομονάστηρου Ν. Μεσσηνίας αναδόχου της ομάδας συμπραττόντων γραφείων μελετών: ΑΓΕΜ ‘Σωτήρης Βογιατζής και συνεργάτες».
- «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για το έργο με τίτλο: Δρόμος Αυλώνα – Πτέρη – Πανόραμα – Καρυές – Ελαία (Β’ φάση)».
- «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Πύλου – Νέστωρος για την λειτουργία μονάδας δεματοποίησης αστικών συμμείκτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) στη θέση ‘Άγιος Νικόλαος’ Πύλου».
- «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού και τον Δήμο Πύλου – Νέστωρος».
- «Μετεγκατάσταση του έργου εικονικής αναπαράστασης της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου, από το κτίριο των Παλαιών Σφαγείων της Πύλου στην αίθουσα του Μεγάλου Θόλου στο Νιόκαστρο της Πύλου».
- «Έγκριση παράτασης της από 13-3-2012 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δ. Πύλου – Νέστωρος, για τη λειτουργία δεματοποιητή για 3.500 δέματα επιπλέον».