Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014 18:21

Η επιλογή προϊσταμένων στο Δήμο Καλαμάτας

Η επιλογή προϊσταμένων στο Δήμο Καλαμάτας

Του Σταμάτη Μπεχράκη*
Παρότι από παλιά είχαμε επισημάνει σαν Δίκτυο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ότι ο δήμαρχος ήταν υποχρεωμένος να ενεργοποιήσει τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων, ο κ. Νίκας δεν το έκανε καταπατώντας κάθε έννοια αξιοκρατίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης...

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης το Σεπτέμβριο 2-9-13 με την Α.Π. 34832/2-9-2013 (αριθμ. 17) εγκύκλιό του έδινε οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθ’ 5 του ν. 3839/2010. Τόνιζε ιδιαίτερα το κατεπείγον του θέματος (καθώς από το 2009 δεν έχουν γίνει επιλογές προϊσταμένων στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ) και επισήμαινε ότι η μη αποστολή στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.
Φυσικά η καθυστέρηση στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, πέρα από την αυθαιρεσία και την παραταξιακή καθυπόταξη των υπηρεσιών, συνδέεται τόσο με την εύρυθμη λειτουργία του δήμου όσο και με την υπηρεσιακή εξέλιξη του κάθε υπαλλήλου, η οποία λόγω προαναφερόμενων σκόπιμων επιλογών έχει καθυστερήσει. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος του θέματος στο δήμο μας αφού ο Οργανισμός του προβλέπει 10 διευθύνσεις και 35 τμήματα, δηλαδή συνολικά 45 θέσεις ευθύνης.

*Επικεφαλής Δικτύου Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας
δημοτικός σύμβουλος