Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 10:07

Μικρά μικρά από την Kalamata Journal: Η γέφυρα του Νέδοντα στο γραφείο του Γιάννη Καρνέση

Μικρά μικρά από την Kalamata Journal: Η γέφυρα του Νέδοντα στο γραφείο του Γιάννη Καρνέση

Κοιτάζοντας τη φωτογραφία από τη συνάντηση του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Στάθη Αναστασόπουλου, με τον γενικό διευθυντή Συγκοινωνιακών Έργων του υπουργείου Υποδομών, Γιάννη Καρνέση, για τα αντιπλημμυρικά έργα που θα κάνει στην Καλαμάτα ο “Μορέας”, η ματιά μας έπεσε στο κάδρο πάνω δεξιά από το γραφείο και το υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου…

Είναι η φωτογραφία από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού της Καλαμάτας, τμήμα του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα”, στο Νέδοντα. 

Και επειδή το θέμα της συνάντησης Αναστασόπουλου-Καρνέση ήταν τα αντιπλημμυρικά έργα, το μυαλό πήγε στην εξής απορία: Πως είναι δυνατόν να έγινε ένα τέτοιο τεράστιο έργο πάνω από το Νέδοντα, χωρίς να προηγηθεί  η οριοθέτηση του χειμάρρου; Μια δίδυμη γέφυρα που έχει κολώνες από 21 μέχρι 27 μέτρα και προφανώς πολύ βαθιά και θεμελίωση!

Και μετά από αυτό, η σκέψη πάει και στο παρακάτω ερώτημα: Πως μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη ότι τα έργα που θα γίνουν το επόμενο διάστημα θα είναι αυτά που και το περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή και τις υποδομές και περιουσίες θα προστατέψουν, όταν στο παρελθόν έγιναν παραλείψεις σαν την παραπάνω (κατασκευή τεράστιας γέφυρας πάνω από μεγάλο χείμαρρο χωρίς προηγουμένως να οριοθετηθεί ο χείμαρρος);

Εκ των υστέρων και μπροστά στο φόβο της κλιματικής κρίσης, ο Δήμος Καλαμάτας ανέθεσε την μελέτη οριοθέτησης του Νέδοντα, στον οποίο όμως πρόκειται να κατευθυνθούν τα νερά και από άλλα ρέματα! 

Να δούμε τι λέει το ίδιο το Σύνταγμα γι’ αυτό (άρθρο 24): “«...η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη  διαφύλαξή του το  Κράτος έχει  υποχρέωση να παίρνει  ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας…».

Λέει δε η νομοθεσία ότι μέσω των ρεμάτων συντελείται κυρίως η απορροή προς τη θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων της ξηράς αλλά και ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, “εκτός, όμως, από αυτή τη λειτουργία, τα ρεύματα αποτελούν, επίσης, φυσικούς αεραγωγούς, μαζί δε με τη χλωρίδα και πανίδα τους είναι οικοσυστήματα με ιδιαίτερο  μικροκλίμα που  συμβάλλουν πολλαπλώς στην  ισορροπία  του περιβάλλοντος (ΣΕ 1801/1995, 4577/1998, 2656/1999, 2591/2005 κ.ά.). Κατ’ ακολουθίαν, το κράτος   υποχρεούται   να   διατηρεί   τα   πάσης   φύσεως υδρορεύματα στην φυσική τους κατάσταση προς διασφάλιση της λειτουργίας τους ως οικοσυστημάτων, επιτρεπομένης μόνον της εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης και των πρανών τους προς διασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων, αποκλειόμενης κάθε αλλοίωσης της φυσικής τους κατάστασης με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης τους, ή τεχνική επέμβαση στα σημεία διακλαδώσεώς τους (ΣτΕ 4577/1998,  2315/2002, 2591/2005 κ.ά.)”.

Θα τηρηθούν τα παραπάνω; Απ’ ότι έχουμε δει και διαβάσει μέχρι τώρα, άλλα είναι τα σχέδια. 

Στ.Μ.