Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 16:00

Εκτίμηση για 5.000 ενεργά κρούσματα κορονοϊού στην Καλαμάτα από την τελευταία ανάλυση σε λύματα

Σταθερά σε υψηλό επίπεδο, αν και χαμηλότερο από την προηγούμενη μέτρηση, είναι το ιικό φορτίο στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση που έγινε σε λύματα, στην είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού. Ο Δήμος Καλαμάτας μιλά για εκτίμηση 5.000 ενεργών κρουσμάτων…

Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος ανακοίνωσε: “Εργαστηριακή ανάλυση δείγματος από την είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού της Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου  2021, προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή ανίχνευση SARS-CoV-2, στο πλαίσιο των τακτικών ελέγχων. Το δείγμα ελήφθη στις 31 Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα από τα «Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών Α.Ε.» για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, στο υπ’ αριθμ. 31352547 δείγμα από την είσοδο του Βιολογικού ανιχνεύθηκε σταθερά υψηλό ιικό φορτίο SARS-CoV-2.

Τονίζεται ότι σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των αναλύσεων που αφορούσαν την ποσοτικοποίηση του SARS-CoV2 στο δείγμα λυμάτων της ΔΕΥΑ Καλαμάτας γίνεται γνωστό ότι το αποτέλεσμα ήταν 55.000 αντίγραφα ιού ανά λίτρο λυμάτων και εκτίμηση για περί τα 5.000 ενεργά κρούσματα, ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Από την ανάλυση παρατηρείται σταθερά υψηλό ιικό φορτίο, το οποίο πρέπει να συνεκτιμηθεί και με τα αντίστοιχα περιστατικά που ανιχνεύονται από τον ΕΟΔΥ.

Υπογραμμίζεται ότι η ανάλυση πραγματοποιείται για να παρακολουθείται η τάση του επιδημικού φαινομένου, παρά η απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ ιικών αντιγράφων ανά λίτρο λυμάτων και πιθανών φορέων ή ασθενών”.