Σάββατο, 21 Μαϊος 2016 08:05

Έως 90.000 ευρώ το χρόνο θα εξοικονομεί το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας με δικό του οξυγόνο

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στην παραγωγή του δικού του ιατρικού οξυγόνου προχωρεί και το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, μετά το Νοσοκομείο Καλαμάτας. «Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης ενός σημαντικού έργου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, που αφορά την εγκατάσταση συγκροτήματος οξυγόνου ιατρικής χρήσεως» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Νοσοκομείου...

«Στόχος αυτού του έργου είναι, πρώτον η απεξάρτηση και αυτονομία της Νοσηλευτικής Μονάδας, και δεύτερον η εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 80.000 με 90.000 ευρώ το χρόνο. Θυμίζουμε ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας έχει ήδη υλοποιήσει πριν από 1,5 χρόνο το αντίστοιχο έργο με τεράστια οικονομικά και λειτουργικά οφέλη.
Στη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης από το Δ.Σ. συνετέλεσε σημαντικά και η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ουσιαστικά χορηγεί την έγκριση σκοπιμότητας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού του έργου.
Με αφορμή την ανωτέρω εξέλιξη ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας Γεώργιος Μπέζος προχώρησε στην παρακάτω δήλωση: «Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η Ε.Π.Υ. αναγνωρίζοντας ότι μπορούν να εξοικονομηθούν εκατομμύρια ευρώ για το Ε.Σ.Υ. από την αναπαραγωγή Οξυγόνου ιατρικής χρήσεως, έδωσε την έγκριση σκοπιμότητας σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Στο θέμα αυτό οι συνεργάτες μου έχουν μια μεγάλη εμπειρία και έχουμε εκφράσει κατ΄ επανάληψη την πρόθεσή μας να βοηθήσουμε οποιοδήποτε Νοσηλευτικό Ίδρυμα ενδιαφέρεται να προχωρήσει. Όσον αφορά το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, θεωρείται αυτονόητη η βούλησή μας να προχωρήσουμε τάχιστα αφού μπορούμε να εξοικονομήσουμε ένα σημαντικό ποσό. Έχουμε δηλώσει ότι πρέπει να σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. Και να προβαίνουμε στην υλοποίηση παρεμβάσεων και έργων που μπορούν να συμβάλουν στην εξοικονόμηση πόρων».