Τετάρτη, 25 Μαϊος 2016 15:46

Διασώζεται ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, οριστικά απαγόρευση δόμησης στις ευαίσθητες περιοχές

Διασώζεται ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, οριστικά απαγόρευση δόμησης στις ευαίσθητες περιοχές

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
Οριστική απαγόρευση δόμησης και άλλων δραστηριοτήτων που απειλούν το οικοσύστημα στην προστατευόμενη περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, ιδιαίτερα στην παραλία και το παραθαλάσσιο δάσος από την Ελαία μέχρι το Βουνάκι, επιβάλλει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (141/Δ)…

Ουσιαστικά πρόκειται για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου, το οποίο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να γίνει υπουργική απόφαση μέχρι το θέμα να περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας και να πάρει την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Με την υπουργική αυτή απόφαση ουσιαστικά σώζεται η παραθαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Ελαίας από την οικοδόμηση. Εταιρία έχει υποβάλει στην Πολεοδομία της Τριφυλίας αιτήσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών για το χτίσιμο πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στη συγκεκριμένη περιοχή. Η διαδικασία είχε παγώσει για χρόνια, με αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στη συγκεκριμένη περιοχή και τώρα φαίνεται ότι παγώνει οριστικά.
Επιπλέον, με αυτή την απόφαση γίνεται προσπάθεια να ελαφρύνει η χώρα μας τη θέση της απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο αναμένεται να εκδώσει καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα, για τη μη επαρκή περιβαλλοντική προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Δηλαδή σκοπός της απόφασης είναι να αποφευχθεί και ένα δυσβάσταχτο πρόστιμο κατά της Ελλάδας.
Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του Γιάννη Τσιρώνη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σήμερα καθορίζονται μέτρα προστασίας των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων τμημάτων των τόπων κοινοτικής σημασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου, που προστατεύονται με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα,
«Καθορίζονται οι εξής ζώνες προστασίας:
1. α) Ζώνη Α. Ζώνη υψηλής προστασίας.
Ως Ζώνη Α, ορίζεται η χερσαία και η υδάτινη περιοχή, που περιλαμβάνει τις εντός των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας - Κρεστένων και Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καθώς και του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων, οριοθετούμένων σύμφωνα με το από 24.4.1985 π.δ (Δ’ 181), όπως ισχύει, και εκτός των ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923, καθώς και την όμορη προς αυτές θαλάσσια έκταση του Κυπαρισσιακου Κόλπου (…)
β) Εντός της Ζώνης Α (Υψηλής προστασίας), ορίζονται οι ακόλουθες περιοχές:
Ζώνη Α1 «ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΑΛΦΕΙΟΥ - ΝΕΔΑΣ», έως το ρέμα Μπραζέρι
Α1α Αμμοθίνες και παράκτια ζώνη Αλφειού - Νέδας
Α1β Παράκτιες αμμοθίνες από τις εκβολές της Νέδας έως το ρέμα Μπραζέρι
Ζώνη Α2 «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΘΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΜΕ ΔΑΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Α2α Πρώην βαλτώδεις εκτάσεις Καϊάφα - Αγουλινίτσας
Α2β Σταθεροποιημένες θίνες με βλάστηση Χαλεπίου Πεύκης, Κουκουναριάς, αρμυρίκια και βαλτώδεις εκτάσεις με καλαμιώνες και αλόφυτα
Α2γ Αγροτικές εκτάσεις με αμμοθίνες
Α2δ Σταθεροποιημένες θίνες με πευκοδάση χαλεπίου πεύκης και κουκουναριάς
Α2ε Σταθεροποιημένες θίνες με Juniperus sp.
Α2στ Θαμνώνες - φρύγανα παράκτιων περιοχών
Ζώνη A3 «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΠΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»
2. α) Ζώνη Β. Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας,
Ως Ζώνη Β, ορίζεται η χερσαία περιοχή που περιλαμβάνει τις εντός των Δήμων Πύργου, Ανδρίτσαινας - Κρεστενων και Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καθώς και του Δήμου Τριφυλίας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, χερσαίες εκτάσεις που βρίσκονται εκτός των ορίων εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εκτός ορίων οικισμών μέχρι 2000 κατοίκων (…)
Ζώνη Β1: «ΣΠΗΛΙΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΡΘΟΠΛΑΓΙΕΣ»
Ζώνη Β2: «ΛΙΜΝΗ ΚΑΪΑΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Β2α «Μωσαϊκό πευκοδάσους, αρμυρικιών και αμμώδεις αποθέσεις βορείως της λίμνης Καϊάφα»
Β2β «Δάσος χαλεπίου πεύκης της δυτικής ακτής της λίμνης Καϊάφα»
Β2γ «Λίμνη Καϊάφα»
Β2δ «Εσωτερικές εκτάσεις που περιβάλλουν την λίμνη Καϊάφα με υγρά λιβάδια, τέλματα και αμμώδεις αποθέσεις»
Ζώνη Β3: «ΠΛΑΓΙΕΣ ΛΟΦΟΥ ΛΑΠΙΘΑ»
Ζώνη Β4: «ΠΡΩΗΝ ΒΑΛΤΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΪΑΦΑ ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑΣ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Β4α: «Καλαμιώνας»
Β4β: «Εκτάσεις χαμηλής παραγωγικότητας με υγροτοπικά χαρακτηριστικά και θαμνώδη βλάστηση»
Ζώνη Β5: «ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ», η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
Β5α: «Παραποτάμιο οικοσύστημα και εκβολές Ποταμού Νέδας»
Β5β: «Παραποτάμιο οικοσύστημα και εκβολές Ποταμού Αρκαδικού» Ζώνη Β6: Αγροτικό Τοπίο».
Όροι και περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης
Στις ζώνες Α και Β επιτρέπονται τα εξής, σύμφωνα πάντα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος:
Α) Ζώνη Α (Ζώνη Υψηλής Προστασίας)
Α1. Ζώνη Α1
Εντός της Ζώνης Α1 (Α1 α και Α1 β) επιτρέπεται:
1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα καιστους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου.
2. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης έκθεσης τεκμηρίωσης για τη σκοπιμότητα αυτών.
Η έκθεση τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.
3. Η πρόσβαση προς την ζώνη του αιγιαλού, αποκλειστικά από τις υφιστάμενες προς την ακτή προσβάσεις.
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ναυαγοσωστικού σταθμού μέγιστης επιφάνειας 7 τ.μ, υπερυψωμένου το πολύ κατά 3,0 μ. από το φυσικό έδαφος.
5. Η ημερήσια επίσκεψη και η ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
6. Η εγκατάσταση χαμηλού φυτοφράχτη αποτροπής της πρόσβασης στους παράλιους αμμοθινικούς σχηματισμούς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Α.2. Ζώνη Α2
Α.2.1 Εντός της Ζώνης Α2 επιτρέπεται:
1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα καιστους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου.
2. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος, κατόπιν εκπόνησης έκθεσης τεκμηρίωσης για τη σκοπιμότητα αυτών.
Η έκθεση τεκμηρίωσης της σκοπιμότητας συνοδεύει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία.
3. Η πρόσβαση προς την ζώνη του αιγιαλού, αποκλειστικά από τις υφιστάμενες προς την ακτή προσβάσεις.
4. Η ημερήσια επίσκεψη και η ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή.
5. Η εγκατάσταση χαμηλού φυτοφράχτη αποτροπής της πρόσβασης στους παράλιους αμμοθινικούς σχηματισμούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Α.2.2 Ειδικότερα εντός της Ζώνης Α2β (Νησάκι Αγ. Αικατερίνης), επιτρέπεται:
1. Η κίνηση τροχοφόρων στο κύριο δίκτυο μονοπατιών για λόγους τροφοδοσίας, φύλαξης, πυρασφάλειας, συντήρησης του χώρου και εξυπηρέτησης της λειτουργίας των επιτρεπόμενων εγκαταστάσεων.
2. Η ανακατασκευή της υφιστάμενης γέφυρας πρόσβασης με αποκατάσταση της διαρκούς ελεύθερης επικοινωνίας των λιμναίων υδάτων.
3. Τα έργα συντήρησης της υφιστάμενης οδού πρόσβασης.
4. Η συντήρηση/εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών.
Α.3 Ζώνη A3
Α.3.1 Εντός της Ζώνης A3 επιτρέπεται: 
1. Η ήπια αναψυχή και ο ναυταθλητισμός, όπως ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, η περιήγηση με ποδήλατα θαλάσσης και οι καταδύσεις, με την επιφύλαξη ότι η ταχύτητα των μηχανοκίνητων μέσων αναψυχής κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο δεν υπερβαίνει τα 6 ν.μ./ώρα, σε ζώνη ενός τουλάχιστον ναυτικού μιλίου από την ακτή.
2. Η ναυσιπλοΐα, η κυκλοφορία, η προσέγγιση, ο κατάπλους και απόπλους κρουαζιερόπλοιων, λοιπών πλοίων και πλωτών εν γένει ναυπηγημάτων ασκείται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
3. Η εκτέλεση έργων προστασίας των ακτών από την διάβρωση και η εκτέλεση λιμενικών έργων σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις από τους οικείους Οργανισμούς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4. Η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία.
Β) Ζώνη Β (Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας)
Β1. Ζώνη Β1
Β.1.1 Εντός της Ζώνης Β1 επιτρέπεται:
α) Η χρήση των εξωτερικών εγκαταστάσεων και των δύο πρόσθιων θαλάμων του σπηλαίου, που χρησιμοποιούνται ως ιαματικά λουτρά, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.
β) Ο ήπιος φωτισμός των πρόσθιων θαλάμων του σπηλαίου στα σημερινά επίπεδα μέχρι τη δύση του ηλίου.
) Οι εργασίες συντήρησης και ενίσχυσης του υπερκείμενου βραχώδους όγκου, καθώς και οι επισκευές, οι καθαιρέσεις και οι βελτιώσεις των υφιστάμενων λουτρικών εγκαταστάσεων στους δύο πρόσθιους θαλάμους του σπηλαίου.
δ) Κατ' εξαίρεση, η είσοδος στους λοιπούς χώρους του σπηλαίου πλην των δύο πρόσθιων θαλάμων του σπηλαίου, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών εργασιών που αποσκοπούν στη διατήρηση των χαρακτηριστικών τους και την παρακολούθηση των πληθυσμών των νυχτερίδων.
ε) Οι παρακάτω δραστηριότητες:
αα. Οι φυτεύσεις με αυτοφυή είδη της περιοχής από φυτώριο που δημιουργείται στη ζώνη αυτή ή χρήση
φυτευτικού υλικού που προέρχεται από συλλογή σπερμάτων της περιοχής.
ββ. Η αναρρίχηση σε καθορισμένες διαδρομές των ορθοπλαγιών.
στ) Η υλοποίηση έργων προστασίας από κατολισθήσεις και έργων ευστάθειας πρανών.
ζ) Οι εργασίες συντήρησης/αναβάθμισης/βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών της ιαματικής πηγής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
η) Ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου κτηριακού χώρου ή η κατασκευή νέου στην ίδια θέση για την διαμονή και εξυπηρέτηση των λουσμένων των ιαματικών πηγών.
θ) Οι επεμβάσεις για τη δημιουργία ανοικτών υδάτινων επιφανειών για λουτροθεραπεία (πισίνες) και κλειστής λουτρικής δεξαμενής ιαματικών πηγών και των υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων.
ι) Η διατήρηση του καναλιού και η δημιουργία γέφυρας για τη μετακίνηση των επισκεπτών από τους χώρους λουτροθεραπείας στα υπόλοιπα τμήματα της περιοχής.
κ) Η δημιουργία ενός αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής μετά από γνώμη της υπηρεσίας διοίκησης της περιοχής προστασίας της φύσης.
λ) Η δημιουργία χώρου στάθμευσης, κατόπιν μελέτης φέρουσας ικανότητας».
Στ.Μ.