Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016 21:56

"Εξερεύνησε την Αρχαία Μεσσήνη μέσα από τα πράσινα μονοπάτια της"

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS PLUS 
Ο Δήμος Μεσσήνης και ιδιαίτερα η κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΑΔΗΜ με την πρόεδρό της, Γεωργία Παναγοπούλου, συνεχίζουν την προσπάθεια υλοποίησης σημαντικών νεανικών προγραμμάτων, που αφορούν κυρίως στον πολιτισμό, εκμεταλλευόμενοι το μεγάλο κεφάλαιο της περιοχής, την Αρχαία Μεσσήνη. Ο Δήμος και η ΚΕΑΔΗΜ έχουν ετοιμάσει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και άλλων οργανισμών από διάφορες άλλες χώρες, για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus Plus

Στην πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης προγράμματος ανταλλαγής νέων, με επικεφαλής το Δήμο Μεσσήνης και με τίτλο «Explore Ancient Messini through Green Paths. Η πρόταση προβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσήνης με τη συμμετοχή 30 ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και προέρχονται από τις χώρες Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Κύπρος.
Όπως σημείωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Γεωργία Παναγοπούλου, «οι συμμετέχοντες θα περιηγηθούν ως άλλοι περιπατητές στην Αρχαία Μεσσήνη και στις ευρύτερες περιοχές της Μεσσήνης γνωρίζοντας μέσα από φιλοσοφικούς περιπάτους τον αρχαίο πολιτισμό, τον τρόπο σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, την ανάδειξη της Μεσογειακής διατροφής καθώς  και την επίδραση της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Έμφαση, επίσης, θα δοθεί στην προστασία του περιβάλλοντος μέσα από δράσεις που θα πραγματοποιηθούν σε υπαίθριους χώρους με απώτερο στόχο τη δημιουργία διαλογικών συζητήσεων για τη θετική ή την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος και των κλιματικών αλλαγών στους αρχαιολογικούς χώρους. Μέσα από μη τυπικές μεθόδους μάθησης θα συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη πραγματοποιώντας υπαίθριες δραστηριότητες, επισκέψεις σε μουσεία, σεμινάρια, συζητήσεις, ομαδικές εργασίες κάνοντας έτσι ένα ποικιλόμορφο και διαδραστικό πρόγραμμα».
Σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αυτοί προτείνεται να είναι από την Ελλάδα το Κύτταρο  Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, από την Ιταλία το Associazione di promozione sociale Joint, από την Τουρκία το Ηacettepe University και ο Δήμος Μάλκαρα, από την Ισπανία το Asociación Building Bridges και από την Κύπρο το Αgros Environmental Group.
Το σχέδιο δράσης θα έχει διάρκεια έξι μηνών και μέγιστη χρηματοδότηση 30.000 ευρώ.
Στην προτελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η υποβολή άλλου, μεγαλύτερου προγράμματος στο Erasmus Plus με τίτλο «Εκπαίδευση των νέων στο Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Θέατρο. Υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων από νέους στα Αρχαία Θέατρα». Οι εταίροι για την υλοποίηση του προγράμματος, μαζί με το Δήμο Μεσσήνης, προτείνεται να είναι ο Δήμος Πάφου από την Κύπρο, ο Δήμος Μεσίνα από την Ιταλία, δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας από την Τουρκία, η Royal Academy of Dramatic Art από τη Βρετανία και η Ελληνογερμανική Αγωγή από την Ελλάδα Ελλάδα
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην παραγωγή εξειδικευμένης μεθοδολογίας για την εκπαίδευση των νέων στην υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων με κέντρο το Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Θέατρο, μέσω της Στρατηγικής Σύμπραξης του Δήμου Μεσσήνης με φορείς από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια και μέγιστη χρηματοδότηση 450.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του έργου οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν μια αναλυτική εκπαιδευτική δομή ώστε οι ενδιαφερόμενες θεατρικές ομάδες των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων (σχολεία, Πανεπιστήμια, πολιτιστικοί σύλλογοι νέων κ.λπ.) να αποκτήσουν τη γνώση να επιλέγουν ένα έργο από το χώρο του Αρχαίου Ελληνικού ή Ρωμαϊκού Θεάτρου (δράμα ή κωμωδία), να το δραματοποιούν και να το παρουσιάζουν στο χώρο ενός Αρχαίου Θεάτρου.
Όπως σημείωσε η Γεωργία Παναγοπούλου, «η σημασία ενός τέτοιου έργου για το Δήμο Μεσσήνης είναι προφανής μια και ο Δήμος Μεσσήνης είναι ο διοργανωτής του Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη. Το φεστιβάλ αυτό είναι μοναδικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ η ευκαιρία για την προώθηση, την διάχυση και την προβολή της δράσης αυτής ως ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό αντικείμενο, θα είναι ένα από τα άμεσα οφέλη του παρόντος έργου. Παράλληλα ο Δήμος Μεσσήνης μέσω της ανάπτυξης του δικτύου των συνεργαζόμενων φορέων θα αναδειχθεί σε ένα σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης αξιοποιώντας την μοναδική κληρονομιά της Αρχαίας Μεσσήνης. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, που στην ουσία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα καταστατικό χάρτη ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ αρχαίου δράματος, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση των Ιδρυμάτων (σχολεία, Πανεπιστήμια, πολιτιστικοί σύλλογοι νέων κ.λπ.) για τη δυνατότητα χρήσης των προγραμμάτων Mobility Grands της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου οι ενδιαφερόμενες θεατρικές ομάδες να μπορούν να εξασφαλίζουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη δωρεάν συμμετοχή τους σε ένα πολιτιστικό φεστιβάλ όπως είναι αυτό της Αρχαίας Μεσσήνης».
Στ.Μ.