Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 12:25

Χρηματοδοτήσεις για υδρεύσεις σε Πετροχώρι, Μεθώνη και άλλα χωριά διεκδικεί ο Δήμος

ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Πλήρεις φακέλους για τη χρηματοδότηση, από προγράμματα του ΕΣΠΑ, τριών έργων ύδρευσης στο Πετροχώρι, τη Μεθώνη, το Κυνηγού, τη Χωματάδα και τα Περιβολάκια υπέβαλε ο Δήμος Πύλου-Νέστορος. Αθροιστικά ο προϋπολογισμός των συγκεκριμένων έργων ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ σε σχετική ανακοίνωσή του ο Δήμος τονίζει ότι οι μελέτες περιλαμβάνουν και παρεμβάσεις υποέργων αρχαιολογίας, όπου αυτές είναι απαραίτητο να γίνουν. Επιπλέον ο Δήμος σημειώνει ότι η ετοιμασία των φακέλων των συγκεκριμένων έργων και η υποβολή τους για τα διεκδίκηση χρηματοδότησης «αποδεικνύει την ετοιμότητα κι επάρκειά του ώστε να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά όποια πηγή χρηματοδότησης είναι διαθέσιμη…

Ειδικότερα τα έργα αυτά είναι:
1.      ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ Τ.Κ. ΚΥΝΗΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 562.800,00 ΕΥΡΩ
Αφορά την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κυνηγού (συμπεριλαμβανομένου του οικισμού Μποζακέϊκα) και τη σύνδεση του με την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης. Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης, κατά κύριο λόγο με την αντικατάσταση του υλικού των αγωγών, προκειμένου να μειωθούν οι βλάβες και οι απώλειες νερού.
2.      ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 761.200,00 ΕΥΡΩ
Αφορά στην αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων που αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες στη Χωματάδα και στα Περιβολάκια  με την κατασκευή νέων δικτύων από αγωγούς πολυαιθυλενίου. Στη Χωματάδα προτείνονται εργασίες αναβάθμισης της δεξαμενής και στα Περιβολάκια αντικατάσταση και του αγωγού PVC που συνδέει την δεξαμενή με τον οικισμό. Η αναβάθμιση θα γίνει προκειμένου να  μειωθούν οι βλάβες και οι διαρροές.
3.      ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 709.200,00 ΕΥΡΩ
Αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου που αποτελείται από αμιαντοσωλήνες του οικισμού του Πετροχωρίου με την κατασκευή νέου δικτύου από σωλήνες πολυαιθυλενίου. Προτείνονται ορισμένες επεκτάσεις του δικτύου κυρίως προς την παραλιακή περιοχή, όπου εμφανίζεται αυξημένη τουριστική δραστηριότητα. Προβλέπεται αντικατάσταση των υφιστάμενων οικιακών παροχών και σύνδεση με τους αγωγούς του νέου δικτύου ύδρευσης καθώς και κατασκευή νέων οικιακών παροχών στις επεκτάσεις του δικτύου.
Στη Μεθώνη, το έργο αφορά στην αντικατάσταση παλιών τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Μεθώνης συμπεριλαμβανόμενης της σύνδεσης του ενός τμήματος με την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης στη θέση Αγία Παρασκευή.