Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 16:37

Αντιδρούν οι απανταχού Μανιάτες για την απόπειρα απόσχισης της Αβίας από τη Μάνη

Αντιδρούν οι απανταχού Μανιάτες για την απόπειρα απόσχισης της Αβίας από τη Μάνη

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Την αντίδραση της Ένωσης Απανταχού Μανιατών, στον Πειραιά, προκάλεσαν οι διεργασίες για την απόσχιση της Τοπικής Κοινότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης, προκειμένου να προσαρτηθεί στο Δήμο Καλαμάτας. «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να μείνουμε απαθείς σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στον προσεταιρισμό κοινοτήτων της Μάνης από άλλους δήμους»…

Η Ένωση Απανταχού Μανιατών με ψήφισμά της καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να ακυρώσει την απόφασή του για την προσάρτηση της Αβίας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να ακυρώσει τη σχετική απόφαση και τους βουλευτές, ιδίως τους Μανιάτες, να εμποδίσουν το «διοικητικό διαμελισμό» της Μάνης.
Το ψήφισμα απεστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στους δύο Μανιάτικους Δήμους, Δυτικής και Ανατολικής Μάνης αντίστοιχα. Επίσης, κοινοποιήθηκε στη Μητρόπολη Μάνης, στους βουλευτές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας, καθώς και στο Δήμο Πειραιά.
Το ψήφισμα της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», έχει ως εξής: «Με απόφαση-ψήφισμα του Δ.Σ. και των μελών της, η ΕΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΜΑΝΙΑΤΩΝ καταδικάζει ομόφωνα την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας να εντάξει το Δ.Δ. Αβίας Δυτικής Μάνης στα διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας.
Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή, ύστερα από το σχετικό αίτημα ομάδας ατόμων της περιοχής να αποκολληθεί η κοινότητα από το Δήμο Δυτικής Μάνης προκειμένου να ενταχθεί στο Δήμο Καλαμάτας, προσβάλλει με πρωτοφανή τρόπο την ιστορική και εθνική μας μνήμη.
Υποστηρίζουμε ότι οι λόγοι που περιγράφηκαν από το Τοπικό Συμβούλιο Αβίας προκειμένου να αιτιολογηθεί το αίτημα της ένταξης στην Καλαμάτα και οι ισχυρισμοί περί της εξυπηρέτησης της περιοχής τους από το αποχετευτικό δίκτυο του Δήμου Καλαμάτας, δεν συνάδουν με την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της Μάνης αλλά ούτε και με το πλαίσιο του νόμου Καλλικράτη για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις.
Σεβόμαστε τους δεσμούς αίματος και την ιδιαίτερη εθνική και ιστορική μας ταυτότητα και υπενθυμίζουμε ότι, η Μάνη είναι και παραμένει ενιαία, με τα όριά της στη διοικητική εμβέλεια των δύο δήμων της. Υπογραμμίζουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να μείνουμε απαθείς σε καμία ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει στον προσεταιρισμό κοινοτήτων της Μάνης από άλλους δήμους και στον διοικητικό διαμελισμό των πάτριων εδαφών μας.
Πιο συγκεκριμένα:

1. Καταδικάζουμε την επικύρωση της απόφασης αυτής από το Δήμαρχο Καλαμάτας και καλούμε το Δ.Σ. της πόλης να επανεξετάσει το θέμα και να ακυρώσει την απόφαση ένταξης της κοινότητας Αβίας. Επίσης, ζητούμε από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περ. Πελοποννήσου κ. Αγγελάκα Εμμανουήλ να μην επικυρώσει στην περιφέρεια την εν λόγω απόφαση.

2. Καλούμε τους Δημάρχους και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων της Ανατολικής και της Δυτικής Μάνης να καταδικάσουν άμεσα την απόφαση αυτή και να προβούν σε σχετικές ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

3. Καταγγέλλουμε την πρωτοβουλία ομάδας ατόμων να προωθήσουν το αίτημα για την ένταξη της κοινότητας Αβίας στο Δήμο Καλαμάτας και αμφισβητούμε τη σκοπιμότητα του αιτήματός τους.

4. Καλούμε όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ιδιαιτέρως εκείνους με Μανιάτικη καταγωγή, να συμπαραταχτούν έμπρακτα στο αίτημά μας για ακύρωση της σχετικής απόφασης του Δήμου Καλαμάτας».

Το ψήφισμα υπογράφουν ο πρόεδρος της Ένωσης Σ. Μπαζάκος, η γραμματέας Ελένη Κούβαρη και τα μέλη Χ. Τσιλιβάκος, Κ. Τζεφεράκος, Μ. Τσουτάκος, Μ. Ριζεάκου, Κ. Βαβαλέα, Γ. Κατσίρης, Α. Γεωργακάκου, Θ. Γρηγοράκος και Π. Κωνσταντάκος.