Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 01:52

Δικηγόροι και μηχανικοί της Τριφυλίας αποδίδουν ευθύνη στο Κτηματολόγιο που δεν έλεγξε τη γεμάτη λάθη προανάρτηση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ 
Με νέα κοινή ανακοίνωσή τους ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας και ο Σύλλογος Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Τριφυλίας εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την αναστολή της προανάρτησης του κτηματολογίου μέχρι να γίνουν οι διορθώσεις, ευχαριστούν τους βουλευτές του Νομού για τις ενέργειές τους και φυσικά αποδίδουν ευθύνες στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, το οποίο προφανώς και δεν έλεγξε τη μελέτη της αναδόχου πριν εγκρίνει την προανάρτηση…

Η κοινή ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας και του Συλλόγου Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών έχει ως εξής: «Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για την απόφαση του Κτηµατολογίου περί αναστολής της προανάρτησης στο ∆ήµο Τριφυλίας, κάνοντας έτσι δεκτό το αίτηµά µας που από την πρώτη στιγµή διατυπώσαµε όταν διαπιστώσαµε το µέγεθος της αστοχίας. Πιστεύουµε ότι η απόφαση αυτή είναι ένα βήµα προς την κατεύθυνση ενός αξιόπιστου συστήµατος Κτηµατολογίου για την περιοχή µας το οποίο θα επιδιώξουµε ως επιστηµονικοί συλλογικοί φορείς, παρεµβαίνοντας και στο µέλλον αν χρειαστεί.

Εκφράζουµε ιδιαιτέρως τις ευχαριστίες µας προς τους βουλευτές κκ. Περικλή Μαντά, Μίλτο Χρυσοµάλλη και Ιωάννη Λαµπρόπουλο που από την πρώτη στιγµή παρενέβησαν προς τους αρµόδιους υπουργούς, τη διοίκηση της “Κτηµατολόγιο” και κατέθεσαν επερώτηση στη Βουλή, καθώς και προς τον κ. Αλέξη Χαρίτση ο οποίος µας συµπαραστάθηκε καταθέτοντας επερώτηση στη Βουλή. Είµαστε βέβαιοι ότι χωρίς την αµέριστη υποστήριξη που µας παρείχαν το αίτηµά µας δεν θα είχε γίνει αποδεκτό. Επισηµαίνουµε ότι το πρόβληµα αναδείχθηκε από εµάς τους επαγγελµατίες µηχανικούς και δικηγόρους της Τριφυλίας και όχι από το Κτηµατολόγιο, αφού όφειλε να προβεί σε έλεγχο κατά την παράδοση της µελέτης.

Ελπίζουµε µε την αναστολή να δοθεί ο απαιτούµενος χρόνος στον ανάδοχο για να προβεί στην αξιοποίηση των στοιχείων που οι πολίτες υπέβαλαν, ώστε όταν γίνει πάλι η προανάρτηση να µην υπάρχουν τα ίδια προβλήµατα. Μέχρι τότε οι πολίτες δεν χρειάζεται να προβούν σε κανένα έλεγχο στοιχείων και θα πρέπει να αναµένουν τη νέα ηµεροµηνία της προανάρτησης που θα ανακοινωθεί από το Κτηµατολόγιο».