Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014 12:14

Δήμαρχος Τριφυλίας ο Π. Κατσίβελας και με τη βούλα του Εκλογοδικείου

Δήμαρχος Τριφυλίας ο Π. Κατσίβελας και με τη βούλα του Εκλογοδικείου

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
Απέρριψε το Εκλογοδικείο της Καλαμάτας την ένσταση πολίτη του Δήμου Τριφυλίας, κατά της εκλογής και υποψηφιότητας του Παναγιώτη Κατσίβελα…

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Απέρριψε το Εκλογοδικείο της Καλαμάτας την ένσταση πολίτη του Δήμου Τριφυλίας, κατά της εκλογής και υποψηφιότητας του Παναγιώτη Κατσίβελα…

Η ένσταση ανέφερε ότι ο Παναγιώτης Κατσίβελας, ως διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ασκούσε εξουσία και μπορούσε να επηρεάσει τη βούληση των εκλογέων, γι’ αυτό και δεν θα έπρεπε να ανακηρυχθεί ούτε υποψήφιος δήμαρχος, ούτε και δήμαρχος. Ωστόσο, το Εκλογοδικείο αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία του νομικού επιτελείου του Παναγιώτη Κατσίβελα, σύμφωνα με την οποία δεν υπήρχε κανένα κόλλημα εκλογιμότητας για εκείνον.
Στ.Μ.