Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014 17:40

Συμπληρωματική μελέτη στερέωσης για Κάστρο Κυπαρισσίας από 26η ΕΒΑ

Συμπληρωματική μελέτη στερέωσης για Κάστρο Κυπαρισσίας από 26η ΕΒΑ

ΕΣΠΑ 
Μελέτη στερέωσης και συμπλήρωσης τμημάτων του Κάστρου της Κυπαρισσίας, έχει υποβάλλει προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ. η 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στο θέμα αναφέρεται με ανακοίνωση η προϊσταμένη της Εφορείας, Ευαγγελία Μηλίτση - Κεχαγιά, με αφορμή πρόσφατη κατάρρευση τμήματος πύργου στο Κάστρο…

ΕΣΠΑ 
Μελέτη στερέωσης και συμπλήρωσης τμημάτων του Κάστρου της Κυπαρισσίας, έχει υποβάλλει προς έγκριση στο ΥΠ.ΠΟ. η 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στο θέμα αναφέρεται με ανακοίνωση η προϊσταμένη της Εφορείας, Ευαγγελία Μηλίτση - Κεχαγιά, με αφορμή πρόσφατη κατάρρευση τμήματος πύργου στο Κάστρο… 

«Ύστερα από πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου που αφορούν στην κατάρρευση τμήματος πύργου στο κάστρο της Κυπαρισσίας, η 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού μετά από ανάλογα συμβάντα σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Μεσσηνίας, ανακοινώνει τα εξής:
Την 12η Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 μ.μ., ο εργατοτεχνίτης της 26ης ΕΒΑ κ. Βασίλης Μυλωνάς ενημέρωσε την Υπηρεσία μας για την αποκόλληση κτιστού τμήματος διαστάσεων περίπου 0,50 x 2,00μ. από τον κεντρικό τετράπλευρο πύργο (donjon) του κάστρου, ο οποίος βρίσκεται στον άνω εσωτερικό οχυρωματικό περίβολο. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε αυτοψία από επιστημονικό προσωπικό της 26ης ΕΒΑ, τον πολιτικό μηχανικό κ. Κων/νο Ηλιόπουλο και την αρχαιολόγο κ. Σοφία Γερμανίδου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω τμήμα της τοιχοποιίας, προέρχεται από τη νοτιοδυτική άνω γωνία του πύργου που αποτελεί φάση ανακατασκευής ή προσθήκης των μεταβυζαντινών χρόνων, όπως σημειώνεται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία. Το συγκεκριμένο τμήμα αποκολλήθηκε λόγω της βροχόπτωσης που είχε προηγηθεί, σε συνδυασμό με την εισχώρηση ριζικού συστήματος στο βάθος των αρμών της τοιχοποιίας.
Παρόλο που εκτιμάται ότι υπάρχει μικρό μόνον ενδεχόμενο αποκόλλησης ή κατάρρευσης και άλλων λίθων από τη στέψη του πύργου, η Εφορεία μας ως προσωρινό μέτρο προφύλαξης προχωρεί άμεσα στην περίφραξη του χώρου, προκειμένου να αποφευχθεί η προσέγγιση των επισκεπτών στο σημείο αυτό.
Ωστόσο γνωρίζοντας πολύ καλά την κατάσταση διατήρησης του κάστρου και τα προβλήματα που αυτή παρουσιάζει, έχουμε ήδη εκπονήσει και υποβάλλει προς έγκριση στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, “Μελέτη στερέωσης και συμπλήρωσης τμημάτων του κάστρου”, με στόχο να ενταχθεί ως υποέργο στην ήδη εγκεκριμένη “Mελέτη για τη στερέωση των βραχωδών πρανών των τειχών του κάστρου Κυπαρισσίας”, της οποίας η ένταξη στο ΕΣΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σύμπραξη όλων, τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, προς αυτή την κατεύθυνση, κρίνεται απαραίτητη».