Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015 19:59

Δωρεάν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας για μετανάστες

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ 
Συνεχίζεται σε Καλαμάτα και Μεσσήνη η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Οδυσσέας» που αφορά την εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμό…

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ 
Συνεχίζεται σε Καλαμάτα και Μεσσήνη η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Οδυσσέας» που αφορά την εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμό…

Το πρόγραμμα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν. 

«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ νομού Μεσσηνίας συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευομένων στους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης. 
Κατά το έτος 2014 ξεκίνησε τη λειτουργία του και ολοκληρώθηκε ένα τμήμα επιπέδου Α2 (Μάρτιο με Ιούλιο 2014) και τον Δεκέμβριο 2014 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα τμήμα επιπέδου Α1, το οποίο και θα ολοκληρωθεί αρχές Απριλίου του 2015. 
Τα μαθήματα γίνονται σε όλους τους νομούς της Πράξης και παρέχονται δωρεάν. Απαιτείται μόνον η συμπλήρωση της αίτησης. Για πληροφορίες και συμπλήρωση αιτήσεων απευθυνθείτε καθημερινά πρωί-απόγευμα στην υπεύθυνη Εκπαίδευσης Αδαμοπούλου Θεανώ (για τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης), στο τηλέφωνο επικοινωνίας 6909372314 και στο e-mailth_adamopoulou@yahoo.com
Το Έργο «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ7» απευθύνεται σε Πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα: Α1 (διάρκειας 125 ωρών), Α2 (διάρκειας 175 ωρών), Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών)».