Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 18:11

Κομμάτι του νέου ΕΣΠΑ για τους Δήμους ζητάει η ΚΕΔΕ

Κομμάτι του νέου ΕΣΠΑ για τους Δήμους ζητάει η ΚΕΔΕ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
«Να διασφαλιστεί θεσμικά και προγραμματικά ο διακριτός ρόλος Δήμων και Περιφερειών στην εξειδίκευση, τη διαχείριση και την εφαρμογή  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020», ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, που διαμόρφωσε συγκεκριμένες προτάσεις προς την κυβέρνηση…

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
«Να διασφαλιστεί θεσμικά και προγραμματικά ο διακριτός ρόλος Δήμων και Περιφερειών στην εξειδίκευση, τη διαχείριση και την εφαρμογή  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020», ζητάει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, που διαμόρφωσε συγκεκριμένες προτάσεις προς την κυβέρνηση…

Σήμερα συνεδρίασε η επιτροπή ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, με τη συμμετοχή και του δημάρχου Πύλου-Νέστορος, Δημήτρη Καφαντάρη, που είναι η α’ αντιπρόεδρός της.
Η Επιτροπή ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ κατέληξε στις εξής προτάσεις, τις οποίες θα καταθέσει προς συζήτηση στην κυβέρνηση:
Για το τρέχον ΕΣΠΑ 2007-2013, να λυθεί η εκκρεμότητα χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση των έργων δήμων τα οποία διαχειρίζεται η ΕΕΤΑΑ ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης.
Για το νέο ΕΣΠΑ:
·                   Να εγκριθεί η χρηματοδότηση υποστήριξης των δήμων από την Τεχνική Βοήθεια, που διαχειρίζεται η ΜΟΔ για την ωρίμανση των νέων έργων τους, όπως είχε συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση.
·                   Να υιοθετηθεί η πρόταση της ΚΕΔΕ για το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης και Υποστήριξης των δήμων ως δικαιούχων του νέου ΕΣΠΑ, που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη  των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Επιτροπών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ενδυνάμωση των ορεινών και νησιωτικών δήμων, την οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό όλων των δήμων, την υποστήριξη για τη διασφάλιση της διαχειριστικής τους επάρκειας κ.λπ.
·                   Να ρυθμιστεί νομοθετικά η δυνατότητα κάθε δήμου να προκηρύσσει και να υπογράφει σύμβαση για τεχνικό σύμβουλο υποστήριξης των υπηρεσιών του για την ωρίμανση και την εκτέλεση των έργων του.
Όσον αφορά το θέμα της διαχειριστικής επάρκειας των δήμων η ΚΕΔΕ ζητά:
·                   Να διατηρήσουν τη βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, όσοι δήμοι την έχουν ήδη αποκτήσει.
·                   Να δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού στους δήμους που θέλουν να αποκτήσουν διαχειριστική επάρκεια.
·                   Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, να διασφαλιστούν και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι διαχειριστικής επάρκειας ή υλοποίησης των έργων, όπως η υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων,
Τέλος,  να διασφαλιστεί θεσμικά και προγραμματικά ο διακριτός ρόλος δήμων και περιφερειών στην εξειδίκευση, τη διαχείριση και την εφαρμογή  Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.