Κυριακή, 26 Απριλίου 2015 03:00

Τριτοκοσμικές καταστάσεις στα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Εξωτερικά ιατρεία στον προκατασκευασμένο οικίσκο, χωρίς κλιματισμό, χωρίς τουαλέτα, δίπλα στα μπάζα, με τους ασθενείς να αναμένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκε Εξωτερικά ιατρεία στον προκατασκευασμένο οικίσκο, χωρίς κλιματισμό, χωρίς τουαλέτα, δίπλα στα μπάζα, με τους ασθενείς να αναμένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκε

ΑΜΕΣΑ ΛΥΣΗ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΜΑΚΑΡΗΣ
Σε προκατασκευασμένους οικίσκους που δεν πληρούν καμία από τις απαιτούμενες υγειονομικές συνθήκες, λειτουργούν Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, μετά την εκκένωση χώρων του ισογείου για την εκτέλεση έργων αναδιαρρύθμισης. Αυτό τονίζει ο πρόεδρος των Νοσοκομειακών γιατρών και ζητά να εξευρεθούν άμεσα κατάλληλοι χώροι…

Ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Μεσσηνίας, καρδιολόγος Μανώλης Μάκαρης, σε σχετική ανακοίνωσή του υπογραμμίζει: «Καθημερινότητα που μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες βλέπουμε, βιώνουν οι ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκομείου Κυπαρισσίας, λόγω της ανακατασκευής του ισογείου και της -χωρίς οργανωμένο σχέδιο- μεταφοράς των τακτικών ιατρείων σε προκατασκευασμένους οικίσκους στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.
Οι συγκεκριμένοι οικίσκοι δεν πληρούν καμιά από τις απαιτούμενες υγειονομικές προδιαγραφές καθώς δεν διαθέτουν κλιματισμό, δεν έχουν τουαλέτες, ενώ οι ασθενείς είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται εκτεθειμένοι σε συνθήκες που συχνά επιβαρύνουν την κατάστασή τους καθώς ο χώρος αναμονής βρίσκεται εκτός των οικίσκων, στην ύπαιθρο.
Επίσης σε πολύ κοντινή απόσταση εκτελούνται οικοδομικές εργασίες ανακατασκευής δημιουργώντας πρόσθετες συνθήκες όχλησης, παρεμποδίζοντας την σωστή λειτουργία των ιατρείων.
Καλούμε λοιπόν την διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου να προβούν στην άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου για τα τακτικά ιατρεία, έτσι ώστε να προστατευθούν οι ασθενείς και να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των ιατρείων του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας έως ότου ολοκληρωθούν οι επιτελούμενες εργασίες ανακατασκευής που προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών».