Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 21:57

Λάστιχο η έννοια της προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου για τη δημοτική αρχή Τριφυλίας

Λάστιχο η έννοια της προστασίας του Κυπαρισσιακού Κόλπου για τη δημοτική αρχή Τριφυλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου θέλει και η δημοτική αρχή Τριφυλίας, μόνο που την έννοια της προστασίας την κάνει λάστιχο και ουσιαστικά ζητάει να επιτραπούν σχεδόν τα πάντα σ’ αυτόν τον προστατευόμενο από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικότοπο…

Αυτό προκύπτει από την εισήγηση που έκανε το βράδυ της Πέμπτης στο Δημοτικό Συμβούλιο η δημοτική αρχή, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Η εισήγηση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.
Μέχρι και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του τέως Δήμου Αυλώνος, επικαλείται η δημοτική αρχή Τριφυλίας, προκειμένου να τροποποιηθεί επί το πολύ ελαστικότερο το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος. Μόνο που το ΣΧΟΟΑΠ αυτό έχει μείνει στα συρτάρια, δεν εγκρίθηκε ποτέ!
Ειδικότερα, η απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία αντιστοιχεί στην εισήγηση του δημάρχου, Παναγιώτη Κατσίβελα, έχει ως εξής:
1.Παράταση της ∆ιαβούλευσης στον χρόνο που νοµίµως προσδιορίζεται.
2.Το Υπουργείο δια του Υπουργού ή µε στελέχη του και οι τοπικοί Βουλευτές να έρθουν σε ηµερίδες, να ενημερώσουν τους πολίτες της περιοχής για µια πραγματική διαβούλευση µε την κοινωνία.
3.Θεωρούµε απαράδεκτο την έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος που δεν λαµβάνει υπόψιν το ΣΧΟΑΠ της περιοχής του πρώην ∆ήµου Αυλώνος, το οποίο απεδέχθη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου  Τριφυλίας και κατετέθη για έγκριση τον Ιανουάριο του 2012.
4.Για την Ζώνη Ζ Α Τ θεωρούµε απαράδεκτη την αρτιότητα στα (20) στρέµµατα για κατοικία και το ύψος στα (5) µέτρα και ζητάµε αρτιότητα στα (8) στρέµµατα και ύψος κατασκευής τα (7) µέτρα, µετατροπή αντίστοιχη από το µέτωπο του γηπέδου. Καθορισµός αρχιτεκτονικών σχεδίων για να αποκτήσει η περιοχή αρχιτεκτονικό χαρακτήρα µε οικοδοµικά υλικά που προέρχονται από την περιοχή µε οικολογική αξία. Να ισχύσει αναδροµικά η αρτιότητα όπως προέβλεπε ο Ν.3937/2011.
5.Το δάσος της Ελαίας να προστατευθεί πλήρως και να δεσµευτούν οι καταπατηµένες περιοχές του.
6.Κατά παρέκλιση να εξαιρεθεί της Π Π Φ το γήπεδο της Τ .Κ Ελαίας, µοναδικός αθλητικός χώρος της περιοχής και αδειοδοτηµένος για αγώνες Β΄ Εθνικής.
7.Κατά παρέκλιση να δοθεί χώρος στην Π.Π.Φ για ∆ηµοτικό Τουριστικό περίπτερο µε οικολογικά υλικά που είναι διακαής πόθος των κατοίκων της περιοχής.
8.Αρνούµαστε µόνον την ηµερήσια παρουσία του ανθρώπου στην Π. Π.Φ 1 γιατί οι κάτοικοι δεν είναι επισκέπτες στον τόπο τους, είναι συµµέτοχοι του περιβάλλοντος.
9.∆ιατηρεί ο ∆ήµος Τριφυλίας το δικαίωµα της διάνοιξης και συντήρησης των δρόµων που υπάρχουν ή προβλέπονται από συµβόλαια του ∆ηµοσίου στην Π.Π.Φ.2, γιατί δεν µπορούµε να δεχτούµε ότι οι άνθρωποι θα µείνουν χωρίς πρόσβαση σε ένα αποκλεισµένο και γκετοποιηµένο περιβάλλον
10.Όσον αφορά την Π.Π.Φ.2 στην περιοχή Αµµοθίνες µε αγροτικές εκτάσεις να µετατραπεί το τµήµα που έχει αµµοθίνες ,να γίνει Π Π Φ 1 και το τµήµα που είναι το Αγροτικό να γίνει ΖΑΤ και να διατηρεί την αρτιότητά του εφόσον υπάρχει ιδιοκτησία από αµµοθινικό τµήµα. Ενναλακτικά το αµιγώς Αγροτικό τµήµα να γίνει άλλη ζώνη και να διατηρεί την αρτιότητα στα 20 ή ακόµη και στα 30 στρέµµατα.
11.Ο Φορέας διαχείρισης της περιοχής να είναι φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Α΄ και Β΄ Βαθµού και των δύο περιφερειών. ∆εν µπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να είναι ο παρίας του Φορέα.
12.Να αποζηµιωθούν όλες οι ιδιοκτησίες που ακυρώνονται.
Κατά της εισήγησης ψήφισε η παράταξη της πρώτης ελάσσονος μειοψηφίας, ο επικεφαλής της οποίας, Νώντας Βουδούρης, πρότεινε τα εξής:
-Το τελικό σχέδιο του Π.∆. να περιλάβει, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας τις περιοχές προστασίας της φύσης, όπως αυτές έχουν οριστεί στο σχέδιο.
-Όσον αφορά τις ζώνες Αγροτικού Τοπίου να καταργηθούν όλες οι προτεινόµενες διατάξεις και περιορισμοί και να ισχύσουν σε αυτές οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3937/2011 όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές κείμενες διατάξεις για κάθε άλλη επιτρεπτή σε αυτές χρήση.
Λευκό ψήφισε ο εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Σαράντος Κουκούμης.
Στ.Μ.