Τετάρτη, 11 Μαϊος 2016 18:07

Πρώτα γκρέμισαν στο λιμάνι της Καλαμάτας και μετά πήραν άδεια…

ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Σήμερα, περίπου ένα μήνα αφού καθαιρέθηκαν τα κάγκελα στο λιμάνι, πήραν ο Δήμος Καλαμάτας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο την άδεια για την παρέμβαση αυτή, η οποία αποτελεί κομμάτι μιας σειράς έργων στο λιμάνι. Όλο αυτό το διάστημα, τα κάγκελα είχαν καθαιρεθεί παράνομα, με αποτέλεσμα να μην τηρείται ο κώδικας ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την κίνηση κρουαζιερόπλοιων και εμπορικών πλοίων. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι χρειάζεται να δοθεί άδεια και από το υπουργείο Οικονομικών, η οποία δεν υπάρχει…

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών πρέπει να αποδεχθεί τη σμίκρυνση του τελωνειακού χώρου στη δυτική πλευρά του λιμανιού, εκεί όπου καθαιρέθηκαν τα κάγκελα προκειμένου να μετακινηθούν προς το λιμάνι, καταλαμβάνοντας τμήμα του τελωνειακού χώρου και κερδίζοντας χώρο για το πεζοδρόμιο και τον ποδηλατόδρομο έξω από το λιμάνι.
Σε δελτίο Τύπου του Δήμου σημειώνεται ότι «με απόφασή του, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου ενέκρινε την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Τροποποιήσεις – προσθήκες υποδοµών χερσαίας ζώνης λιµένα Καλαµάτας», προϋπολογισµού 136.500 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, από ίδιους πόρους του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας.
Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει:
Μετακίνηση της υπάρχουσας δυτικής περίφραξης του λιµένα και κατασκευή δύο νέων θυρών στη δυτική πλευρά του λιµένα (προβλ. 1 & 2), αντικατάσταση σιδερένιων θυρών (προβλήτες 5 & 6) και κατασκευή μιας θύρας στο νότιο τµήµα της προβλήτας 1 & 2
Στον προσήνεµο µώλο – κυµατοθραύστη τοποθέτηση µεταλλικών καθιστικών
Νοτίως του «Πανελληνίου» συµπλήρωση υπάρχουσας λιθόκτιστης περίφραξης, πρόσβαση για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και εγκιβωτισµός κυβολίθων ανάµεσα σε προκατασκευασµένα κράσπεδα
Αποκατάσταση πρόσβασης πολιτών στον ανατολικό λιµενοβραχίονα, µε κατασκευή σιδερένιας σκάλας (3 τεµ.), κατασκευή ράµπας για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα και σιδερένιο κιγκλίδωµα για να προστατεύονται όσοι περπατούν ή κάνουν ποδήλατο
Εργασίες ηλεκτροφωτισµού με τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού στον µώλο του Ν.Ο.Κ. και στον ανατολικό πρόβολο του προλιµένα Καλαµάτας».
Στην απόφασή του ο ασκών καθήκοντα γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, σημειώνει ότι πρέπει να εκπληρωθούν οι εξής προϋποθέσεις:
«Τα έργα που θα γίνουν στον Αιγιαλό και στην παραλία ανήκουν στο δημόσιο, χωρίς τούτο να υποχρεούται να καταβάλει καμία αποζημίωση. Ο χώρος στον οποίο θα εκτελεστούν τα έργα να παραμείνει κοινόχρηστος και να χρησιμοποιείται ελεύθερα από όλους τους πολίτες. Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιουδήποτε άλλου έργου στην ίδια περιοχή χωρίς την έκδοση σχετικής άδειας από την αρμόδια αρχή. Η διεύθυνση τεχνικών έργων του Δήμου Καλαμάτας, να παρακολουθεί την κανονική εκτέλεση των εργασιών σε συνεργασία με την αρμόδια λιμενική αρχή και να αναφέρει στην κτηματική υπηρεσία Ν. Μεσσηνίας κάθε διαπιστούμενη παράβαση. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς ,καθώς και με την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκλησή της. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυχόν υφιστάμενα παράνομα έργα. Η παρούσα έγκριση εκτέλεσης έργου δεν περιλαμβάνει κτιριακές υποδομές ούτε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι αρχές προς τις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας τους. Η παρούσα εγκριτική απόφαση και σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.2971/2001 υποχρεούται άμεσα να αποσταλεί από τον αρμόδιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα προς την οικεία Κτηματική Υπηρεσία».
Στ.Μ.