Δευτέρα, 30 Μαϊος 2016 21:31

Υποτροφίες από τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά για εγγραφή στο Γυμνάσιο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Υποτροφίες σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο σχολείο τους προσφέρουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά μέσω διαγωνισμού. Το θέμα αφορά απόφοιτους του Δημοτικού που θέλουν να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων...

1η υποτροφία (όποιο παιδί συγκεντρώνει το καλύτερο αποτέλεσμα): Δωρεάν φοίτηση στις 3 τάξεις του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.
2η υποτροφία (όποιο παιδί συγκεντρώνει το 2ο καλύτερο αποτέλεσμα): 50% έκπτωση στα δίδακτρα φοίτησης στις 3 τάξεις του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.
3η υποτροφία (όποιο παιδί συγκεντρώνει το 3ο καλύτερο αποτέλεσμα): 25% έκπτωση στα δίδακτρα φοίτησης στις 3 τάξεις του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.
Θα δοθούν 3 υποτροφίες για μαθητές του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά και 3 υποτροφίες για μαθητές από άλλα σχολεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η υποτροφία αφορά τα έξοδα φοίτησης στο κανονικό πρόγραμμα του σχολείου. Δεν αφορά επιπλέον παροχές (π.χ. γεύμα κ.λπ.).
2. Η βαθμολογία των 3 υποτρόφων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 86/100 στο κάθε εξεταζόμενο μάθημα και για να συνεχίζεται τα δύο επόμενα έτη θα πρέπει ο μαθητής/μαθήτρια να έχει Γενικό Βαθμό Έτους: Άριστα (18,6).
3. Οι υποτροφίες είναι ανεξάρτητες από την οικονομική κατάσταση των γονέων.
4. Δεν θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των εξεταζομένων, παρά μόνο των μαθητών που θα κερδίσουν τις υποτροφίες.
5. Ο κάθε εξεταζόμενος θα μπορεί να δει το γραπτό του και τα γραπτά αυτών που κέρδισαν τις υποτροφίες, αν το επιθυμεί.
6. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των υποτροφιών είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 10 παιδιών.

Ο Διαγωνισμός Υποτροφιών για τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού θα γίνει το Σάββατο, 4 Ιουνίου, στις 9.00 π.μ. στο χώρο των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά.
Στο Διαγωνισμό Υποτροφιών μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες απ’ όλα τα σχολεία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του σχολείου (www.bougas-school.gr), μέσω ΕΛΤΑ ή τηλεφωνικά στο (27210) 92022 - 92122.