Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 15:15

Έρχονται οι Γερμανοί μπας και κάνουν το Μέγαρο Χορού να δουλέψει!...

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΗΝΗΣ 
Γερμανοί εξειδικευμένοι μηχανικοί αναμένονται το επόμενο διάστημα στην Καλαμάτα, προκειμένου να ελέγξουν τους μηχανισμούς της σκηνής του Μεγάρου Χορού. Μέχρι και τώρα, παρότι το Μέγαρο Χορού τα τελευταία χρόνια φιλοξενεί παραστάσεις του Φεστιβάλ Χορού, ορισμένοι από τους μηχανισμούς της σκηνής είναι απενεργοποιημένοι, για λόγους ασφάλειας των καλλιτεχνών και του προσωπικού!... Είναι απενεργοποιημένοι γιατί, από τις δοκιμές που έχουν γίνει, οι μηχανισμοί αυτοί φαίνεται ότι δεν πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και δεν έχουν την απαιτούμενη πιστοποίηση!...

Και ενώ ήταν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει τη σκηνή του Μεγάρου με πιστοποιημένους τους μηχανισμούς, τόσο ο νυν υπουργός Υποδομών όσο και η δημοτική αρχή, έχουν κρατήσει απέναντί του ευνοϊκή στάση, μη κηρύσσοντάς τον έκπτωτο, παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του υπουργείου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (δες σχετικό ρεπορτάζ).
Με χθεσινή απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, ανατίθεται στην Γερμανική εταιρία «TUV SUD Industrie Service GmBH» να έρθει στην Καλαμάτα και να προχωρήσει «στην πιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας του συστήματος αυτόματου ελέγχου και τον έλεγχο ασφαλείας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των ‘’τεχνικών σκηνής’’ του Μεγάρου Χορού», εφόσον βέβαια πληρούνται οι σχετικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη μελέτη του έργου.
Ο Δήμος θα πληρώσει σε αυτή την εξειδικευμένη εταιρία πιστοποίησης το ποσό των 11.900 ευρώ.
Επιπλέον ο δήμαρχος, με άλλη απόφασή του, ανέθεσε στη Γερμανική εταιρία «Buhnebau Schnakenberg GmbH & Co KG» να έρθει στην Καλαμάτα και να βάλει σε λειτουργία τον εξοπλισμό των τεχνικών σκηνής. Η συγκεκριμένη εταιρία είναι αυτή με την οποία συνεργάστηκε ο ανάδοχος για τα τεχνικά της σκηνής, ωστόσο για τον ερχομό της στην Καλαμάτα θα πληρώσει ο Δήμος και όχι ο ανάδοχος το ποσό των 13.280 ευρώ…
Στ.Μ.