Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016 00:55

Νέα εξωπραγματική έκπτωση άνω του 71% σε δημοπράτηση έργου στη Μεσσηνία!

Νέα εξωπραγματική έκπτωση άνω του 71% σε δημοπράτηση έργου στη Μεσσηνία!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Έσπασε το κοντέρ στη δημοπρασία που έγινε το πρωί της Τετάρτης στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, για το έργο της προστασίας του δρόμου Αγίου Νικολάου-Τραχήλας από τις καταπτώσεις βράχων. Συμμετείχαν στο διαγωνισμό εφτά εργολάβοι και ο ανάδοχος προσέφερε έκπτωση ύψους 71,17%!...

Ειδικότερα, ανάδοχος κηρύχθηκε ο Μιχαήλ Φουντούκος, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου είναι 300.000 ευρώ. Η μελέτη προβλέπει την καθαίρεση επικίνδυνων μεγάλων βράχων και το κρέμασμα πλέγματος για τη συγκράτηση μικρότερων βράχων ώστε να μην εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους περαστικούς.
Πάντως ο προβληματισμός εντείνεται για το που θα οδηγήσει αυτή η κατάσταση με τις τεράστιες εκπτώσεις, καθώς επικρατεί η άποψη ότι με τις τιμές που δίνονται οι ανάδοχοι όχι μόνο δεν θα βγάλουν ένα μικρό έστω κέρδος αλλά ούτε το κόστος τους θα μπορέσουν να καλύψουν, εκτός εάν αποπειραθούν να εκτελέσουν τις συμβάσεις τους με πλημμέλειες και συναντήσουν και πλημμελή επίβλεψη από τις εποπτικές  αρχές
Στ.Μ.