Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016 17:29

Μεταξύ 10 και 20 Σεπτέμβρη θα ανοίξουν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

Μεταξύ 10 και 20 Σεπτέμβρη θα ανοίξουν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Κοντά στις 20 Σεπτέμβρη, εκτίμησε σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, θα ανοίξουν οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί της Καλαμάτας. Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για εγγραφές και επανεγγραφές είναι περίπου 490, ενώ με απόφαση δημάρχου συγκροτήθηκε επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την υποβολή εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις εγγραφές και επανεγγραφές του έτους 2016-2017. Πάντως σημειώνεται ότι τα κριτήρια αξιολόγησης δεν είναι απόλυτα σαφή καθώς δεν υπάρχει ένα διαυγές σύστημα μοριοδότησης, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια κατά την αξιολόγηση που έκανε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για τις αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ…

Ο αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, σημείωσε ότι αναμένεται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, περίπου, να βγει ο οριστικός πίνακας (χθες βγήκε ο προσωρινός για την υποβολή τυχόν ενστάσεων) από τη διαχειριστική αρχή με τα παιδιά που θα γραφτούν στους παιδικούς σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια θα γίνει η αξιολόγηση των αιτήσεων που είναι εκτός ΕΣΠΑ για την επιλογή των παιδιών που θα συμπληρώσουν τις θέσεις στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς της Καλαμάτας.
Η επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση του δημάρχου, Παναγιώτη Νίκα, αποτελείται από τους εξής:
Α) Γιαννόπουλο Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Υγείας - Πρόνοιας, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από την Λιάππα Χρυσή, Δημοτική Σύμβουλο
Β) Αδαμόπουλο Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος, αναπληρούμενο από την Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, Δημοτική Σύμβουλο
Γ) Γεωργακίλα Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος, αναπληρούμενο από τον Φαββατά Δημήτριο, επίσης Δημοτικό Σύμβουλο
Δ) Στεφανόπουλο Στέφανο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρόνοιας ως μέλος, αναπληρούμενο από την Καρδάση Όλγα, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης
Ε) Παπασαραντοπούλου Αννα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, ως μέλος, αναπληρούμενη από την Μπουφέα Ευθυμία, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης.
Έργο της επιτροπής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου, είναι η αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφών - επανεγγραφών των νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και η σύνταξη έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης».
Στ.Μ.