Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 20:25

Εργασίες στο Σιδηροδρομικό Σταθμό ενόψει του διαγωνισμού για το χριστουγεννιάτικο χωριό

ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΗ 
Εργασίες πραγματοποιούνται στην αποθήκη του Σιδηροδρομικού Σταθμού, χωρίς να έχει γίνει ακόμη ο διαγωνισμός του Δήμου Καλαμάτας για την υπεκμίσθωσή του. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, έχει προαναγγείλει τη λειτουργία στην αποθήκη αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο της, χριστουγεννιάτικου χωριού, αν και στη σχετική διακήρυξη αναφέρεται ότι η υπεκμίσθωση της αποθήκης θα γίνει για την πραγματοποίηση πολιτιστικών-ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Σήμερα, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δημήτρης Φαββατάς άφησε να εννοηθεί ότι οι όροι της διακήρυξης δεν είναι σαφείς και ειδικότερα ότι δεν διευκρινίζεται εάν ο ιδιώτης εκτός από την αποθήκη θα μπορεί να πραγματοποιήσει δραστηριότητες και στον περιβάλλοντα χώρο της…

Ο διαγωνισμός για την υπεκμίσθωση της αποθήκης θα γίνει στις 31 Οκτώβρη, στις δέκα το πρωί, στο νέο Δημαρχείο και η τιμή εκκίνησης έχει προσδιοριστεί στα 10.000 ευρώ.
Η υπεκμίσθωση θα έχει χρονική διάρκεια από την 1η Δεκέμβρη μέχρι τις 15 Γενάρη του 2017, ενώ ο πλειοδότης θα έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί και πάλι το χώρο την αντίστοιχη περίοδο του 2017-2018 και 2018-2019.
Το μεσημέρι, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Δημήτρης Φαββατάς, ζήτησε ενημέρωση για το αν υπάρχει η άδεια της ΓΑΙΑΟΣΕ για την υπεκμίσθωση της αποθήκης, ενώ παρατήρησε ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για το διαγωνισμό, χωρίς ωστόσο να τους έχει διευκρινιστεί εάν, εκτός από την αποθήκη, θα μπορούν να αξιοποιήσουν και τον περιβάλλοντα χώρο της.
Ο αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Γιώργος Φάβας, απάντησε ότι υπάρχει άδεια από την ΓΑΙΑΟΣΕ για την υπεκμίσθωση της αποθήκης, καθώς και ότι για τον περιβάλλοντα χώρο ισχύει ό,τι προβλέπει το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν συνυπογράψει ο Δήμος με τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Στ.Μ.