Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2016 01:54

Το Διοικητήριο και ο ρόλος του Δήμου Καλαμάτας

Το Διοικητήριο και ο ρόλος του Δήμου Καλαμάτας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΟΥΝ

Έκπληξη προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος Καλαμάτας επιχειρεί να παρέμβει σε μια υπόθεση για την οποία δεν του πέφτει λόγος, την αξιοποίηση των χώρων του Διοικητηρίου για τη μεταστέγαση Υπηρεσιών είτε του Δημοσίου είτε της Περιφέρειας, οι οποίες στεγάζονται τώρα σε ιδιωτικά κτίρια, επιβαρύνοντας με ενοίκια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Δήμος, ο οποίος είναι υπερ-ευνοημένος από το κράτος, το οποίο του παραχώρησε ολόκληρο το παλιό νοσοκομείο ενώ έχει πολλά κτίρια στην πόλη στην ιδιοκτησία του, με έναν έμμεσο τρόπο παρεμβαίνει και δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν θέλει στους χώρους του Διοικητηρίου που απελευθερώνονται, μετά τη μετακόμιση των δημοτικών υπηρεσιών στο νέο Δημαρχείο, να πάνε υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας…

Ενώ η δημοτική αρχή κατάφερε να πάρει το παλιό Νοσοκομείο, να το επισκευάσει με χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού και να μαζέψει εκεί όλες τις υπηρεσίες της, φαίνεται ότι δεν θέλει να γίνει το ίδιο και με τις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας στο Διοικητήριο. Αλλιώς δεν εξηγείται η δημοσιοποίηση στο site του Δήμου εγγράφου για το οποίο στο Δήμο δεν πέφτει κανένας λόγος και το οποίο παρουσιάζει την αντιπεριφερειάρχη, Ελένη Αλειφέρη, έτοιμη περίπου να αυθαιρετήσει.

Πρόκειται για έγγραφο της (πρώην) Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας (και τώρα Αυτοτελές Γραφείο Μεσσηνίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου του Υπουργείου Οικονομικών), η οποία καλεί την αντιπεριφερειάρχη Ελένη Αλειφέρη να μην μεταφέρει Υπηρεσίες της Περιφέρειας στο Διοικητήριο χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών.

Επικοινωνήσαμε με την αντιπεριφερειάρχη κ. Αλειφέρη και τη ρωτήσαμε αν μετά από αυτό το έγγραφο μπλοκάρεται η μεταστέγαση της Διεύθυνσης Μεταφορών στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου, από το ιδιωτικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται τώρα στη μαρίνα της Καλαμάτας και για το οποίο η Περιφέρεια πληρώνει για ενοίκια περίπου 30.000 ευρώ το χρόνο.

Η κ. Αλειφέρη μας είπε ότι θα βρεθεί η ισορροπία και θα επιτευχθεί η συνεννόηση με την Κτηματική Υπηρεσία ώστε και η Διεύθυνση Μεταφορών να πάει στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου αλλά και Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου να πάνε σε άλλους χώρους του Διοικητηρίου που εκκενώνονται από τη μετακόμιση των υπηρεσιών του Δήμου, όπως ο μισός τρίτος όροφος (ήταν εκεί η Πολεοδομία) ή το μισό ισόγειο (είναι εκεί για λίγους μήνες ακόμη η Πρόνοια). Η αντιπεριφερειάρχης τόνισε ακόμη ότι το Διοικητήριο με πρωτόδικη απόφαση του δικαστηρίου υπάγεται στην κυριότητα του Δημοσίου ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το νόμο που ορίζει ότι οι χώροι κτιρίων στους οποίους λειτουργούσαν υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παραμένουν στη χρήση των Υπηρεσιών του οργανισμού που διαδέχτηκε τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, που είναι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον σημείωσε ότι κατά της πρωτόδικης αυτής απόφασης έχει ασκηθεί έφεση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμος για την υπόθεση αυτή έχει ως εξής: «Με έγγραφό του, το Αυτοτελές Γραφείο Μεσσηνίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται στη στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών, στους υπό εκκένωση χώρους του Διοικητηρίου Καλαμάτας, λόγω μεταφοράς των Υπηρεσιών του Δήμου στο νέο Δημαρχείο. Επισημαίνει δε καταρχήν ότι με την υπ' αριθμόν 10/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) κρίθηκε ότι οι χώροι του Διοικητηρίου Καλαμάτας ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Με δεδομένο ότι το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για μισθώματα προς στέγαση των Υπηρεσιών του στην Καλαμάτα, συγκαλείται σύσκεψη, σχετικά με τη μετακίνηση Κρατικών Υπηρεσιών από μισθωμένα ιδιωτικά κτήρια στο Διοικητήριο.
Επίσης, καλείται η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας να απόσχει από τη μετακίνηση Υπηρεσιών αρμοδιότητάς της προς το Διοικητήριο, χωρίς πρότερη συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών».

Στ.Μ.