Τετάρτη, 09 Νοεμβρίου 2016 20:57

Άγνοια του δημάρχου ή λαϊκισμός οι αναφορές για την αλλαγή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου;

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣτΕ 
Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι στην ευχέρεια του «αγαπητού» υπουργού Περιβάλλοντος, Γιώργου Σταθάκη, όπως τον χαρακτήρισε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, η αλλαγή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Ο δήμαρχος φαίνεται να αγνοεί, εκτός αν λαϊκίζει, ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Καλαμάτας μπορεί να αλλάξει μόνο στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η περαιτέρω «ενίσχυση της προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος» και όχι για να αρθούν «αδικίες», όπως ο ίδιος τις χαρακτήρισε, σε σειρά περιοχών που έχουν ενταχθεί στο ΓΠΣ. Άρα λοιπόν ο δήμαρχος πρέπει να σταματήσει να καλλιεργεί φρούδες ελπίδες στον κόσμο που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί…

Η ίδια η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1242/2016), με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Δήμου Καλαμάτας για την ακύρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, γράφει σχετικά: «…τόσο κατά την έγκριση όσο και κατά την τυχόν τροποποίηση του Γ.Π.Σ. πρέπει να τηρείται ο θεμελιώδης κανόνας της βελτιώσεως του υπάρχοντος φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, η διαφύλαξη και προαγωγή του οποίου αποτελεί ένα εκ των πρωταρχικών στόχων του οικείου σχεδιασμού (…). Συνέπεια τούτου είναι ότι κάθε τροποποίηση ήδη εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. πρέπει να αποβλέπει στην ενίσχυση της προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής που καλύπτει».
Και συνεχίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως εξής: «Για το λόγο αυτό, τροποποίηση συνεπαγόμενη μεταβολή χρήσεων γης, οι οποίες (…) αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της επιβαλλόμενης κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος ορθολογικής χωροταξίας και πολεοδομίας και εκ των ων ουκ άνευ περιεχόμενο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, είναι δυνατή μόνον εφόσον συνοδεύεται από λεπτομερή ειδική μελέτη, από την οποία να προκύπτει η αξιολόγηση όλων των κατά νόμο στοιχείων, μεταξύ των οποίων και η επίδραση της νέας πολεοδομικής οργάνωσης στο περιβάλλον, και, ενόψει της μελέτης αυτής, να διατυπώνονται οι κατά νόμον γνωμοδοτήσεις του προηγούνται της έγκρισης ή τροποποίησης του σχεδίου».
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Καλαμάτας παραβλέποντας όλες τις παραπάνω επιταγές του Συντάγματος, της νομοθεσίας και του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέφερε για το ζήτημα του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου: «Λοιπόν, συμπληρώθηκε ο κρίσιμος χρόνος για να κάνουμε προσφυγή στο υπουργείο Περιβάλλοντος, εννοώ διοικητική προσφυγή, για την αλλαγή του ΓΠΣ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Υπάρχουν ζητήματα να τα κουβεντιάσουμε και για την περιοχή του Νέδοντα και για την περιοχή του βάλτου και για την περιοχή της Μαντίνειας και της Βέργας και του Ελαιοχωρίου. Να ακούσουμε λοιπόν τις  θέσεις όλων, να τεκμηριώσουμε τις απόψεις μας, να πάμε στον αγαπητό υπουργό Περιβάλλοντος –παρακαλώ για τη συνδρομή σας- ώστε να έχουμε διοικητικές αλλαγές, μεταβολές. Εμείς δεν θα είμαστε αντίθετοι, θα προσεγγίσουμε το ζήτημα χωρίς κανένα λαϊκισμό. Ήρθε ο χρόνος. Η διευθύντρια Πολεοδομίας έχει λάβει οδηγία, συντάσσει το σχετικό έγγραφο, θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουμε την εναυσματική απόφαση, θα έρθει εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα κρίνει ο υπουργός Περιβάλλοντος. Ο χρόνος που προβλέπεται από το νόμο καλύπτεται, άρα η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει το νόμο και να άρει κάθε αδικία. Εντάξει; Για να τελειώνουμε με το θέμα αυτό…».
Στ.Μ.