Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016 00:50

Σωματείο Εργαζομένων: Σε εργολάβους η διαχείριση της ΔΕΥΑΚ από το 2017

ΣΕ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Έτοιμο για ρήξη και αναμέτρηση με τη διοίκηση της ΔΕΥΑΚ δηλώνει το Σωματείο Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Νομού Μεσσηνίας, με αφορμή την αδυναμία συνεννόησης σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ. Το Σωματείο Εργαζομένων ζητάει οι θέσεις του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ στο νέο Οργανισμό να ανέρχονται σε 110, όσες ήταν και το 2009, δηλαδή πριν επεκταθούν οι αρμοδιότητες της ΔΕΥΑΚ και στους πρώην καποδιστριακούς Δήμους Θουρίας, Άριος και Αρφαρών, οι οποίοι εντάχθηκαν στον καλλικρατικό Δήμο Καλαμάτας. Ωστόσο η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ απέρριψε την πρόταση του Σωματείου, το οποίο την καταγγέλλει ότι μεθοδεύει την εκχώρηση της διαχείρισης της Δημοτικής Επιχείρησης σε εργολάβους…

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων στις ΔΕΥΑ Νομού Μεσσηνίας, ύστερα από σχετική ομόφωνη απόφαση, τονίζονται τα εξής:           
«Αποχώρησε ο εκπρόσωπος του Σωματείου από την επιτροπή για τον νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.
Καλούμε τους εργαζόμενους, τους μικροεπαγγελματίες, τους αγρότες και τα φτωχά λαϊκά στρώματα σε συ στράτευση, για να προστατεύσουμε ότι έχει απομείνει από την περιουσία που κτίσαμε από κοινού με κόπο, (τόσο οι εργαζόμενοι από την εργασία τους όσο και οι Δημότες από τις τιμολογιακές και φορομπηχτικές πολιτικές όλων των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών αρχών).
Χωρίς να θέλουμε να υπερασπιστούμε την επιχειρηματική ανταποδοτική πολιτική της ΔΕΥΑ, σήμερα καλούμαστε να αντιπαλέψουμε την εργολαβική προοπτική των υπηρεσιών της, όπως την προτείνουν στελέχη και πολιτική ηγεσία του Δήμου. Πρόταση πιστή στις οδηγίες της ΕΕ, που θέλει το νερό εμπόρευμα και αξιοποίησή του για επιχειρηματικές δράσεις.
Στην εργολαβική τους πρόταση ,το σωματείο μας,  έχοντας υπόψη τον υπάρχοντα ΟΕΥ και την πρόταση για τροποποίησή του, ανησυχεί για την  υποστελέχωση των υπηρεσιών, με σκοπό την απαξίωση της σταθερής και μόνιμης εργασίας.
Η πρόταση της Δημοτικής αρχής, προωθεί εργολαβίες και εργασιακές σχέσεις, (με μπλοκάκι, ορισμένου χρόνου, κοινωφελή εργασία και προγράμματα κατάρτισης μέσω ΟΑΕΔ).
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ:
Η ΔΕΥΑΚ, για να εκπληρώσει τους σκοπούς της ίδρυσής της στον Καλλικρατικό πλέον Δήμο, είναι απαραίτητο να διευρύνει τον ΟΕΥ, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ:
Α . ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Καταγραφή των αναγκών σε διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, ώστε όλες οι υπηρεσίες (διοίκησης, οικονομικές, προϋπολογισμού – κόστους και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων), να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Καταγραφή των αναγκών σε διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, ώστε όλες οι υπηρεσίες διοίκησης μελετών επίβλεψης και υποστήριξης των έργων, όπως καταγράφονται στον οργανισμό, να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό.
Γ.  ΔΙΚΤΥΑ
Καταγραφή των αναγκών σε ειδικότητες, ώστε να μπορούν να εκτελεστούν με αυτεπιστασία, οι εργασίες:
1. Εκτέλεση, εργασιών κατασκευής  επισκευής και συντήρησης παροχών ύδρευσης και τοποθέτησης   υδρομέτρων.
2. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης.
3. Εκτέλεση, εργασιών κατασκευής  επισκευής και συντήρησης παροχών αποχέτευσης.
4. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.
5. Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων.
6. Εικοσιτετράωρη λειτουργία και συντήρηση του βιολογικού.
7. Συντήρηση και λειτουργία όλων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
Για όλες τις παραπάνω εργασίες, σαν ένδειξη καλής θέλησης και για να αποφύγουμε εντάσεις που δεν επιθυμούμε, προτείνουμε ελάχιστες θέσεις εργασίας 110, όσες είχε ο Καποδιστριακός  Ο Ε Υ  πριν την αναγκαστική κατάργηση 37 θέσεων εργασίας, που έγινε με νομοθετική παρέμβαση το 2011. Σκεφθείτε ότι, σήμερα έχουν επεκταθεί οι αρμοδιότητες στο νέο Καλλικρατικό  Δήμο. Δηλαδή ζητάμε ως ένδειξη καλής θέλησης, επαναφορά στο 2009 με περισσότερες αρμοδιότητες.
Ο Πρόεδρος Καμβυσίδης εκ μέρους της Δημοτικής αρχής, αρνήθηκε την πρόταση καλής θέλησης του Σωματείου κι αποφάσισε να έλθει σε ρήξη και αναλαμβάνει την ευθύνη. Είμαστε έτοιμοι να αναμετρηθούμε. Τέτοιο οργανισμό παραχώρηση σε εργολάβους με εξαθλιωμένες εργασιακές σχέσεις δεν θα επιτρέψουμε να περάσει.
Καλούμε τον Δήμαρχο να σταματήσει το κρυφτούλι και να δεχτεί συνάντηση με το Σωματείο, που κατ επανάληψη αποφεύγει».