Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 16:13

'Αποβάλλονται" οι δυο από τις πέντε εταιρίες για το πανί στο κλειστό της Τέντας

ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΚΑ 
Τρεις είναι οι εταιρίες που θα περάσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση καινούργιου πανιού στο κλειστό γυμναστήριο της Τέντας. Στο διαγωνισμό προσήλθαν πέντε εταιρίες, όμως οι δύο απορρίπτονται από τη συνέχεια της διαδικασίας λόγω ελλιπών δικαιολογητικών. Το έργο βγήκε στο διαγωνισμό με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ…

Την Παρασκευή, κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (την πρώτη με τη νέα σύνθεση και με πρόεδρο τον νέο αντιδήμαρχο Οικονομικών Θανάση Ηλιόπουλο), στη μία μετά το μεσημέρι, θα τεθεί προς έγκριση το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο παραμένουν στη διαδικασία οι εταιρίες «ΑΡΚΑ Σύνθεσις Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές Διαχείριση Εκμετάλλευση Ακινήτων», «Καφεστίδης Νικόλαος» και «Επιχειρήσεις Αλεξάνδρου Α.Ε. Βιομηχανική, Τουριστική, Τεχνική Εταιρία».
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να ανοιχτούν και οι οικονομικές προσφορές, κάτι που θα γίνει στην επόμενη φάση.
Στ.Μ.