Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 10:43

Ο Βασ. Κοσμόπουλος παρουσιάζει ένα παράδειγμα αναπλάσεων για προβληματισμό στην Καλαμάτα

Εντυπωσιακή η ομοιότητα της πλατείας της Hammarby Sjostad με την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας Εντυπωσιακή η ομοιότητα της πλατείας της Hammarby Sjostad με την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Το παράδειγμα των αναπλάσεων που έγιναν στην περιοχή Hammarby Sjostad της Στοκχόλμης παρουσιάζει με γραπτό σχόλιό του ο πολιτικός μηχανικός και πρώην δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας, Βασίλης Κοσμόπουλος. Το σχόλιο συνοδεύεται και από μια εντυπωσιακή φωτογραφία. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε και άλλες φανταστικές φωτογραφίες. Προφανώς το σχόλιο του Βασίλη Κοσμόπουλου γίνεται με αφορμή τις ετοιμασίες στην Καλαμάτα για τις νέες αναπλάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης…

ANAPLASH-KOSMOP-2.jpg
Η φωτογραφία από το σχόλιο του Βασίλη Κοσμόπουλου
Γράφει ο Βασίλης Κοσμόπουλος στο σχόλιό του: «Οι Αστικές Αναπλάσεις στη χώρα μας (η Καλαμάτα δεν αποτελεί εξαίρεση) είναι συνυφασμένες συνήθως με τις πλακοστρώσεις των υπαρχόντων  κοινόχρηστων χώρων, κυρίως πλατειών και πεζοδρομίων ή την επέκτασή τους πάλι με πλακοστρώσεις. Στην υπόλοιπη Ευρώπη η έννοια της Αστικής Ανάπλασης σε μία Βιώσιμη Πόλη προσλαμβάνει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά καθώς συνδυάζει τη χρηστικότητα με τη βελτίωση των τοπικών περιβαλλοντικών παραμέτρων. 
Στην επισυναπτόμενη φωτογραφία φαίνεται η ανάπλαση μιας πλατείας στην περιοχή Hammarby Sjostad της Στοκχόλμης με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά (είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα) της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας. Οι διαφορές ως προς τη φιλοσοφία της ανάπλασης είναι τεράστιες, παρά το γεγονός  ότι η Στοκχόλμη δεν έχει την ηλιοφάνεια της Καλαμάτας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάπλαση αυτή έγινε στο πλαίσιο του Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη της περιοχής».
KOSMOP-3.jpg

KOSMOP-4.jpg

KOSMOP-5.jpg

KOSMOP-6.jpg