Τρίτη, 11 Απριλίου 2017 10:04

Σε ετοιμότητα καλεί τους εργαζόμενους το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
«Οι μισοί συνταξιούχοι θα χάσουν μέχρι 2 συντάξεις από το 2019. Οι εργαζόμενοι στις μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν να απολυθούν χωρίς το Υπουργείο Εργασίας να μπορεί να θέσει οποιοδήποτε βέτο…». Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, που καλεί τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση. Στην ανακοίνωσή της σημειώνονται τα εξής...

«Με την γνωστή τακτική της ονομαζόμενης θεωρητικά «σκληρής μάχης», η κυβέρνηση φορτώνει στις πλάτες ολόκληρης  της Ελληνικής Κοινωνίας, για ακόμη μία φορά, σκληρά και δυσβάστακτα μέτρα.

Μπορεί να «δόθηκαν τα χέρια» μεταξύ κυβέρνησης και πιστωτών, όχι όμως για έναν «έντιμο συμβιβασμό», αλλά για τη συνέχιση των καταστροφικών πολιτικών για κοινωνία και οικονομία, για μέτρα 3,6 δις ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από μείωση συντάξεων και αλλαγές στο αφορολόγητο.

Η κυβέρνηση προχώρησε στο κλείσιμο μιας καταρχήν συμφωνίας, χωρίς να πετύχει κάτι σημαντικό από αυτά που  «παλεύει», καταπατώντας οποιαδήποτε μέχρι πρότινος «κόκκινη γραμμή» που προβλέπει ότι:

- Οι μισοί συνταξιούχοι θα χάσουν μέχρι 2 συντάξεις από το 2019.

- Οι εργαζόμενοι στις μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν να απολυθούν χωρίς το Υπουργείο Εργασίας να μπορεί να θέσει οποιοδήποτε βέτο.

Εξάλλου η Κυβέρνηση αποδέχτηκε να μην επανέλθει η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης πριν το τέλος του προγράμματος (δηλ. πριν τα τέλη του 2018).

Έτσι θα συνεχίσουν να μην είναι υποχρεωτικές οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις στα μη μέλη των κλαδικών εργοδοτικών ενώσεων, ενώ οι επιχειρησιακές και ατομικές συμβάσεις θα μπορούν, ακόμη και εάν προβλέπουν δυσμενέστερους όρους για τους εργαζόμενους, να υπερισχύσουν των κλαδικών συμβάσεων.

Καλούμε τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα, γιατί θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας με κάθε μέσο και τρόπο».