Τετάρτη, 10 Μαϊος 2017 15:54

Τις 2.200 αγγίζουν οι αντιρρήσεις που έχουν υποβληθεί για τους Δασικούς Χάρτες της Μεσσηνίας

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 
Ως πρωταθλήτρια της χώρας στην υποβολή αντιρρήσεων εμφανίζεται η Μεσσηνία, όσον αφορά την οριστικοποίηση των Δασικών Χαρτών της περιοχής. Μέχρι σήμερα ο αριθμός των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί προσεγγίζει τις 2.200. Ωστόσο, οι Δασικοί Χάρτες της Μεσσηνίας είναι οι πρώτοι που αναρτήθηκαν (μαζί με τους Δασικούς Χάρτες λίγων ακόμη Νομών της χώρας), κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για την ποιότητα των Δασικών Χαρτών της περιοχής μας σε σύγκριση με τους Δασικούς Χάρτες άλλων περιοχών, που αναρτήθηκαν αργότερα και είναι λογικό να υπάρχει διαφορά στον αριθμό των αντιρρήσεων. Πάντως, σχεδόν ανάλογος είναι ο αριθμός των αντιρρήσεων και για τους Δασικούς Χάρτες της Ηλείας, που αναρτήθηκαν μαζί με τους Χάρτες της Μεσσηνίας…

Όπως δήλωσε σήμερα στην KalamataJournalο δασολόγος του Δασαρχείου Καλαμάτας, υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη Μεσσηνίας, Παναγιώτης Αγγελόπουλος, η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων συνεχίζεται και η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 12 Ιουνίου.
Επεσήμανε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα αφορά υποθέσεις που εκκρεμούσαν σε επιτροπές και διοικητικά όργανα των δασικών υπηρεσιών και θα εξεταστούν ατελώς. Τέλος, εκτίμησε ότι ο συνολικός αριθμός των αντιρρήσεων μέχρι τις 12 Ιουνίου 2017 θα κυμανθεί μεταξύ των 2.500 και 3.000.
Στ.Μ.