Δευτέρα, 29 Μαϊος 2017 23:10

Στον αέρα ξανά η Πολεοδομική της Παραλίας Βέργας!

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΑΘΟΣ! 
Μοιραίο λάθος εντόπισε η KalamataJournalστην Πολεοδομική Μελέτη της Παραλίας Βέργας, που αναρτήθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Δημαρχείο της Καλαμάτας. Ένα λάθος που πρέπει να αναγκάσει το Δήμο να ξανακατεβάσει τη μελέτη και να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι, διαφορετικά η μελέτη θα κινδυνεύσει εξαιρετικά σοβαρά να ακυρωθεί για δεύτερη φορά!...

Είναι ένα λάθος αδικαιολόγητο γιατί γίνεται για δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά εξαιτίας και του συγκεκριμένου λάθους η μελέτη ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας (απόφαση 1843/2011). Ειδικότερα, η μελέτη για τα ρέματα της Βέργας, που αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της Παραλίας Βέργας, έχει εγκριθεί αναρμοδίως. Το Σύνταγμα ορίζει ότι σε οικισμούς ή περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι παραλιακές περιοχές, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπως είναι δηλαδή και η Παραλία Βέργας, η οριοθέτηση των ρεμάτων ανατίθεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως η οριοθέτηση των ρεμάτων εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου…
Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: Δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο στις τοπικές εφημερίδες ανακοίνωση-πρόσκληση, που υπογράφεται από το δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή της πολεοδομικής μελέτης, προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της Πολεοδομικής Μελέτης, να υποβάλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας, να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Σε αυτή την ανακοίνωση-πρόσκληση όμως γίνεται επίκληση, μεταξύ άλλων, της «υπ. αριθμ.: 34917/1121/3-7-14 (ΦΕΚ 463Δ/6-10-2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί επικύρωσης καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στην Τ.Κ. Βέργας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας» (11 ρέματα, 9 τοπογραφικά).
Σε αυτή την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 463Δ/6-10-2014), ο γενικός διευθυντής χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφάσισε «Την επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμημάτων υδατορεμάτων στην Δ.Κ. Βέργας της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας».
Η ΠΡΩΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕ
Αν πάμε όμως στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (1843/2011) με την οποία ακυρώθηκε την πρώτη φορά η Πολεοδομική Μελέτη της Παραλίας Βέργας, θα δούμε ότι το Σύνταγμα αναθέτει μόνο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να εγκρίνει την οριοθέτηση ρεμάτων σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Να τι λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας: «9. Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα, η προσβαλλόμενη πράξη, είναι ακυρωτέα διότι έχει εκδοθεί από αναρμόδιο όργανο, δοθέντος ότι η επίμαχη πολεοδομική μελέτη, η οποία δεν αποτελεί εντοπισμένη πολεοδομική ρύθμιση, έπρεπε, κατά τα ανωτέρω, να εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι στηρίζεται επί της - 3185/10-11-2003 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία επικυρώθηκε ο καθορισμός οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων στο δημοτικό διαμέρισμα Βέργας του Δήμου Καλαμάτας και η οποία είναι, επίσης μη νόμιμη, διότι έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 εδάφιο β' του νόμου 3010/2002, οι οποίες, όπως έχει κριθεί, είναι αντίθετες προς το άρθρο 43 παράγραφος 2 του Συντάγματος κατά το μέρος που δεν αναθέτουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά στον Υπουργό ή το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, την οριοθέτηση ρεμάτων που εμπίπτουν σε οικισμούς ή περιοχές, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και στις οποίες περιλαμβάνονται οι παραλιακές περιοχές, όπως ο επίμαχος οικισμός Παραλίας Βέργας (ΠΕ Ολομέλεια 262/2003, ΣτΕ 3849/2006, ΣτΕ 1242/2008, βλέπε και ΣτΕ Ολομέλεια 2039/2007)».
ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ
Ακόμη πιο καθαρά περιγράφει το Συμβούλιο της Επικρατείας το τι επιβάλλεται να ισχύει με την οριοθέτηση των ρεμάτων στην απόφασή του με αριθμό 2957/2006. Ειδικότερα, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφαίνεται: «…Όμως, η οριοθέτηση υδατορρευμάτων, τα οποία ευρίσκονται σε οικισμούς ή περιοχές (εντός ή εκτός σχεδίου), που, λόγω του χαρακτήρα τους, χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχιτεκτονικά ή παραδοσιακά σύνολα, οι παραδοσιακοί οικισμοί, οι παραλιακές περιοχές ή οικισμοί, οι τουριστικοί τόποι, τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα, οι περιοχές ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, οι περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας κ.λπ., δεν μπορεί να θεωρηθή, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 2 και 101 του Συντάγματος, ως ειδικώτερο θέμα ούτε ως θέμα τοπικού μόνον ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, διότι αναφέρεται σε οικισμούς και περιοχές που έχουν γενικώτερη σημασία για την Χώρα. Ως εκ τούτου, η επικύρωση της οριοθετήσεως ρευμάτων, τα οποία ευρίσκονται στις ως άνω περιοχές, δεν επιτρέπεται να ανατεθή σε άλλο, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανο της εκτελεστικής εξουσίας»!
Και μετά από όλα τα παραπάνω αναρωτιέται κανείς πως γίνεται ολόκληρο υπουργείο Υποδομών, ολόκληρη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ολόκληρος Δήμος Καλαμάτας να επαναλάβουν δεύτερη φορά το λάθος που ήταν μία από τις αιτίες της ακύρωσης της Πολεοδομικής Μελέτης της Παραλίας Βέργας;…
Να σημειωθεί, τέλος, ότι όταν ψηφίστηκε ο καινούργιος πολεοδομικός νόμος (4258/2014), η επιστημονική επιτροπή της Βουλής είχε επαναλάβει τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και είχε συστήσει τι πρέπει να περιλαμβάνει ο νόμος ως προς το σε ποιες περιοχές αναθέτει το Σύνταγμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών ρεμάτων.
Στ.Μ.