Δευτέρα, 29 Μαϊος 2017 18:32

Τρέχει η προθεσμία για ενστάσεις κατά της νέας πολεοδομικής μελέτης της Βέργας

ΓΙΑΤΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ; 
Αναρτήθηκε σήμερα στο Δημαρχείο της Καλαμάτας η νέα πολεοδομική μελέτη της Βέργας και ήδη ιδιοκτήτες της περιοχής πήγαν και είδαν τους χάρτες προκειμένου να ενημερωθούν και αν χρειαστεί να υποβάλουν ενστάσεις. Εκείνο που χρειάζεται να διευκρινιστεί είναι το γιατί ο Δήμος Καλαμάτας έχει «βαφτίσει» ως «επικαιροποίηση» τη διαδικασία διόρθωσης της μελέτης. Η πολεοδομική μελέτη της Βέργας έχει ακυρωθεί στο σύνολό της με την απόφαση 1843/2011 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πως επικαιροποιείται λοιπόν κάτι που έχει ακυρωθεί στο σύνολό του από το Συμβούλιο της Επικρατείας και γιατί ο Δήμος Καλαμάτας ανακοίνωσε ότι δικαίωμα ένστασης δεν έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι αδικούνται αλλά μόνο όσοι επηρεάζονται από τα δεδομένα της μελέτης γεωλογικής καταλληλόλητας και τη μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων;…

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την 1843/2011 απόφασή του, ακύρωσε την απόφαση 36794/2005 του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με την οποία εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της Βέργας, «στο σύνολό της, προκειμένου ο πολεοδομικός σχεδιασμός της επίμαχης περιοχής να γίνει, μετά την ακύρωση, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και κατά ενιαίο τρόπο». Άραγε η νόμιμη διαδικασία την οποία επιβάλλει το Συμβούλιο της Επικρατείας να τηρηθεί εφαρμόζεται με την ανακοίνωση του Δήμου ότι δικαίωμα ένστασης δεν έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες που κρίνουν ότι θίγονται;
BERGA-POLEODOMIKH-XARTES-29-05-17.jpgΣτο ισόγειο του Δημαρχείου υπάρχει και υπηρεσιακό στέλεχος της Πολεοδομίας που παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες ενημέρωση, ενώ οι χάρτες της πολεοδομικής μελέτης θα αναρτηθούν και στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας. Επιπλέον, θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας.
Η πολεοδομική μελέτη θα μείνει αναρτημένη για 15 ημέρες, ενώ αντίστοιχη είναι η χρονική προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων.
Στ.Μ.