Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 18:07

Δυσαρέσκεια επαγγελματιών στην παραλία της Βέργας και της Μαντίνειας για "χαράτσι" του Δήμου

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Βεβαιώσεις οφειλών στάλθηκαν από το Δήμο Καλαμάτας σε παραλιακές επιχειρήσεις της Βέργας και της Μικρής Μαντίνειας, οι οποίες όμως διαμαρτύρονται υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για δημοτικό «χαράτσι» μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο και ενώ καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να προσελκύσουν οι περιοχές αυτές επισκέπτες. Πρόκειται για το «τέλος καθαριότητας μη στεγασμένων χώρων» του έτους 2016…

19184093_10213301608284427_1292940812_n.jpgΑπό τους επαγγελματίες τονίζεται ότι στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για τέλος αλλά για «χαράτσι», διότι οι επιχειρήσεις τους καλούνται να πληρώνουν κάτι χωρίς ο Δήμος να τους ανταποδίδει τίποτα. Ειδικότερα οι επαγγελματίες, που είχαν και συνάντηση προκειμένου να εξετάσουν λεπτομερώς το θέμα και να αναζητήσουν τρόπους αντίδρασης, υποστηρίζουν ότι, σε αντίθεση με την παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, στην παραλία της Βέργας και της Μαντίνειας δεν παρέχεται καμία ιδιαίτερη υπηρεσία καθαριότητας από το Δήμο, ώστε να πληρώνεται αυτό το επιπλέον τέλος.
Σημειώνεται ότι το «τέλος καθαριότητας μη στεγασμένων χώρων» δεν αφορά τους χώρους που νοικιάζουν οι επιχειρήσεις στον αιγιαλό αλλά τους χώρους στην παραλία επάνω από τον αιγιαλό και γύρω από τα καταστήματα.
Στ.Μ.