Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017 19:52

Μητρώο πολιτών από Σεπτέμβρη στο Δήμο Καλαμάτας

Μητρώο πολιτών από Σεπτέμβρη στο Δήμο Καλαμάτας

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων Θανάσης Ηλιόπουλος

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
Το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών θα τεθεί σε εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου στο Δήμο Καλαμάτας. Όπως ανακοίνωσε χθες ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων Θανάσης Ηλιόπουλος, με αυτή τη μεταρρυθμιστική ενέργεια, που αφορά όλη τη χώρα, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες για τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες όσον αφορά την έκδοση οποιουδήποτε εγγράφου...

Μητρώο πολιτών, όπως ανέφερε, σημαίνει ότι ουσιαστικά καταργούνται τα ληξιαρχεία και τα δημοτολόγια και όλες οι υπηρεσίες θα διασυνδεθούν σε αυτό το μητρώο, δηλαδή εκλογικοί κατάλογοι, μητρώο αρρένων, ληξιαρχείο, δημοτολόγιο, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικά ταμεία και taxis. Έτσι «ούτε οι πολίτες θα ταλαιπωρούνται να μεταφέρουν χαρτιά από υπηρεσία σε υπηρεσία, αλλά και οι διαδικασίες έκδοσης οποιουδήποτε εγγράφου θα γίνουν σαφώς πολύ πιο γρήγορες». 

Ήδη υπάλληλοι του Δήμου Καλαμάτας έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό το νέο μητρώο.

Μ.Ν.