Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 16:04

Ο Δήμος βγάζει σε δημοπρασία κατάστημα στο Αρχαιολογικό Μουσείο

ΠΡΩΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ενοικιαστή αναζητεί ο Δήμος Καλαμάτας για το κατάστημά του στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην πλατεία των Αγίων Αποστόλων, εκεί όπου λειτουργούσε το δημοτικό γραφείο τουριστικής υποστήριξης…

«Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει Ανοικτή Δημόσια Πλειοδοτική Δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την: Εκμίσθωση και αξιοποίηση ακινήτου, επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρ. γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό μουσείο Καλαμάτας) στην Δημοτική Κοινότητα Δήμου Καλαμάτας, με χρονική διάρκεια εννέα (9) έτη. Το προς μίσθωση ακίνητο είναι ένα ισόγειο κτίριο εμβαδού περίπου 13,00 τ.μ., το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα λειτουργήσει ως επιχείρηση πώλησης τουριστικών-αναμνηστικών δώρων καθώς και παραδοσιακών- τοπικών και λοιπών προϊόντων», σημειώνεται στη σχετική διακήρυξη.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 7 Αυγούστου, στις 10:30 το πρωί, στο νέο Δημαρχείο και ως τιμή εκκίνησης έχει προσδιοριστεί το ποσό των 200 ευρώ το μήνα.
Στ.Μ.