Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017 13:29

Διάλυση και έλλειψη συνεργασίας στα λιμενικά ταμεία, χάνονται δημόσια έσοδα

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
Επί πέντε ολόκληρα χρόνια το κρατικό Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας έχει σταματήσει να εισπράττει τέλη ελλιμενισμού, επειδή δεν διαθέτει προσωπικό που θα κάνει αυτή τη δουλειά, με αποτέλεσμα την απώλεια σχετικά υψηλών δημοσίων εσόδων! Το κρατικό Λιμενικό Ταμείο καταλογίζει ευθύνη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας, επειδή δεν το υποστηρίζει διοικητικά, ώστε να προχωρήσουν οι εισπράξεις. Από την άλλη, το Δημοτικό Λιμενικό Καλαμάτας τονίζει αφενός ότι δεν διαθέτει προσωπικό για την υποστήριξη του κρατικού Λιμενικού Ταμείου και αφετέρου ότι το κρατικό Λιμενικό Ταμείο αποφεύγει συστηματικά να αποδώσει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας ποσό περίπου 60.000 ευρώ, τα οποία έχει εισπράξει για λογαριασμό του!...

Αυτή η εικόνα διάλυσης και απόλυτης έλλειψης συνεργασίας έρχεται να δικαιώσει τα υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και Εσωτερικών, τα οποία έχουν ξεκινήσει τη διαβούλευση με σκοπό την αναμόρφωση του Συστήματος Λιμενικής Διακυβέρνησης, το οποίο, έτσι όπως είναι κατακερματισμένο, με τα αναρίθμητα δημοτικά και κρατικά λιμενικά ταμεία, εμποδίζει τα λιμάνια να διαδραματίσουν την εθνικό αναπτυξιακό τους ρόλο.

Σύμφωνα με το κρατικό Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας, ενώ το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ανέλαβε, κατά την έναρξή της λειτουργίας του, με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού, την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του κρατικού λιμενικού ταμείου τελικά υποστήριξη δεν έχει παρασχεθεί ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι, τονίζεται από το κρατικό Λιμενικό Ταμείο, να χάνονται δημόσια έσοδα, δεδομένου ότι εδώ και τέσσερα χρόνια δεν έχουν εισπραχθεί τέλη ελλιμενισμού από τα λιμάνια και τα αλιευτικά καταφύγια σε διάφορες περιοχές της ζώνης ευθύνης του όπως στην Κυπαρισσία, στη Μαραθόπολη, στο Πεταλίδι, στη Φοινικούντα, στη Μεθώνη, στην Κορώνη, στον Άγιο Νικόλαο της Μάνης κ.ά Επισημαίνεται ότι στο κρατικό Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος καθώς με τη ίδρυση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου όλοι οι υπάλληλοι μετατάχθηκαν σε αυτό.

Από την άλλη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Καραγιάννης, δήλωσε στην KalamataJournalότι ο φορέας του δεν έχει υποχρέωση να υποστηρίζει διοικητικά το κρατικό Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας αλλά ούτε έχει και τη δυνατότητα της παροχής τέτοιας υποστήριξης, διότι διαθέτει μόλις δύο υπαλλήλους συν έναν τρίτο με παράλληλα καθήκοντα.

Επιπλέον διατύπωσε την απορία του για το λόγο που το κρατικό Λιμενικό Ταμείο έχει ως έδρα την Καλαμάτα, δεδομένου ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα στην περιοχή.

Τέλος παρατήρησε ότι το κρατικό Λιμενικό Ταμείο πρέπει να αποδώσει επιτέλους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας ποσό περίπου 60.000 ευρώ το οποίο έχει εισπράξει για λογαριασμό του.
Στ.Μ.