Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 13:18

Πάνε να διευθετήσουν την κοίτη του Καραμπογιά χωρίς να τον έχουν οριοθετήσει

Η κοίτη του Καραμπογιά. Πόσο στενεύει στο τεχνικό έργο για την περιμετρική οδό και πόσο είναι το φυσικό της πλάτος μετά το τεχνικό έργο... Η κοίτη του Καραμπογιά. Πόσο στενεύει στο τεχνικό έργο για την περιμετρική οδό και πόσο είναι το φυσικό της πλάτος μετά το τεχνικό έργο...

ΔΕΥΑΚ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Τον ανάποδο δρόμο ακολουθούν η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας με τη δημοτική αρχή, όσον αφορά την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας του ρέματος Καραμπογιάς, ο οποίος εκβάλλει στο Νέδοντα, στο ύψος της Αγιάννας και τον περασμένο Σεπτέμβρη έπνιξε την περιοχή με τα νερά και τις λάσπες του, όπως το ίδιο είχε κάνει και το 2013. Αντί να προηγηθεί η οριοθέτηση του ρέματος, ιδιαίτερα μετά τις τεράστιες μεταβολές των δεδομένων που προκάλεσε η κατασκευή της περιμετρικής οδού, η εκρίζωση χιλιάδων δέντρων και η αλλαγή του ανάγλυφου της περιοχής, ΔΕΥΑΚ και Δήμος Καλαμάτας ξεκινούν εργασίες διευθέτησης της κοίτης, στην περιοχή της εκβολής του Καραμπογιά. Ξεκινούν έργα εκβάθυνσης της κοίτης χωρίς να γνωρίζουν πόσο νερό κατεβάζει πλέον ο Καραμπογιάς και πόσο χρειάζεται να διευρυνθούν τα όριά του…

Σύμφωνα με τη μελέτη το έργου που δημοπράτησε η ΔΕΥΑΚ και ξεκινά, πρόκειται να γίνουν τα εξής: «Η ΔΕΥΑΚ στα πλαίσια της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 7/9/2016 κυρίως στο ρέμα Καραμπογιά, Λαγκάδα Πετάλου, Λαγκάδα Εργατικών Κατοικιών και στη Λαγκάδα Κορδία συντάσσει την παρούσα μελέτη για την αποκατάσταση των ζημιών. Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης των μανδροτοίχων που οριοθετούν τα ρέματα και έχουν καταστραφεί αποκατάσταση αγωγών που συμβάλλουν στα ρέματα και καταστράφηκαν τσιμεντόστρωση της κοίτης του ρέματος Καραμπογιά που καταστράφηκε και βελτίωση της παροχετευτικότητας του ρέματος Καραμπογιά.

Στο ρέμα Καραμπογιά για την βελτίωση της παροχετευτικότητας θα γίνει εκσκαφή της κοίτης του ρέματος διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής στα σημεία που απαιτείται και απομάκρυνση που αυτών που πλεονάζουν ώστε να αποκτήσει τα προβλεπόμενα βάθη σύμφωνα με την μηκοτομή της μελέτης. (…)

Στην περιοχή συμβολής του ρέματος με την οδό Αρτέμιδος θα καθαιρεθεί το σκυρόδεμα της κοίτης σύμφωνα με τη μελέτη. (…)

Μετά την διαμόρφωση του βάθους σύμφωνα με την μελέτη θα γίνει επιμελημένη σκυροδέτηση της κοιτόστρωσης (…) Ανά 20 μέτρα μήκους κοιτόστρωσης θα γίνεται αρμός και θα τοποθετούνται εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης (…)

Τα πλευρικά τοιχεία του ρέματος είναι κατασκευασμένα από εκατονταετίας και πλέον από λιθοδομή, η οποία σε κάποια σημεία κατά την πρόσφατη θεομηνία κατέρρευσε. Τα τοιχεία αυτά θα ανακατασκευαστούν με πάχος 50 εως 60 εκατοστά σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης. (…) Στα σημεία που απαιτείται οι εκσκαφές των θεμελίων των τοιχείων και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής εφόσον δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά θα γίνει με τα χέρια (…)».

Πέρα βέβαια από το θέμα της οριοθέτησης του Καραμπογιά, ακόμη από τη ΔΕΥΑΚ δεν έχει δοθεί μια κατηγορηματική απάντηση, παρά μια γενική βεβαίωση, για το αν υπάρχουν οι αναγκαίες από τη νομοθεσία αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου.

Μάλιστα από κύκλους της δημοτικής αρχής και της ΔΕΥΑΚ αντί να απαντηθούν τα ερωτήματα επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κλίμα εναντίον όσων ζητούν την τήρηση της νομιμότητας με τον ισχυρισμό ότι εκείνο που προέχει είναι να γίνουν χωρίς άλλες καθυστερήσεις παρεμβάσεις και να μην κινδυνεύσει ξανά η περιοχή σε νέα νεροποντή. Πως μπορούν όμως να ξέρουν αν θα κινδυνεύσει εφόσον δεν έχουν κάνει οριοθέτηση, παρά μόνο σε ένα μικρό τμήμα της εκβολής και ενώ έχουν μεταβληθεί εντελώς τα δεδομένα από τότε που έγινε αυτή;
Στ.Μ.