Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017 17:44

Διαμαρτυρία για προκήρυξη του Δήμου που αποκλείει κατηγορία κοινωνικών λειτουργών

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Τη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό των κοινωνικών λειτουργών τεχνολογικής εκπαίδευσης από την προκήρυξη του Δήμου Καλαμάτας για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας, σε αντίθεση με όσα προβλέπει ο οδηγός για την εφαρμογή και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας αλλά και με όσα ορίζει ο νόμος, εκφράζει η Τοπική Επιτροπή Μεσσηνίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος…

Η Τοπική Επιτροπή ζητάει από το Δήμο «την άμεση αποκατάσταση της άδικης και άνισης αντιμετώπισης των Κοινωνικών Λειτουργών στη συγκεκριμένη προκήρυξη» και ειδικότερα στη διαμαρτυρία της την οποία δημοσιοποιεί μέσω του Τύπου σημειώνει τα εξής: «Η Τοπική Επιτροπή Μεσσηνίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της προς το Δήμο Καλαμάτας, διότι προχώρησε στη δημοσίευση της προκήρυξης ΣΟΧ1/2017 Δήμου Καλαμάτας Αρ. Πρ. 26162/13.6.17 για τη στελέχωση των Κέντρων Κοινότητας αγνοώντας:

1.      τις υποδείξεις του οδηγού εφαρμογής και λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την προκήρυξη των θέσεων των Κοινωνικών Λειτουργών ως ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας όπου στη σελίδα 35 προσδιορίζεται σαφώς η θέση του Κοινωνικού Λειτουργού ως ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

2.      τις έγγραφες  επισημάνσεις του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Αρ. Πρ. 36297/18.8.17) ότι η προκήρυξη των θέσεων των Κοινωνικών Λειτουργών ως ΠΕ, έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 54 του ν. 3918/2011, ΦΕΚΑ΄351 και την Κ.Υ.Α. Υ7α/Γ.Π.οικ.46217/4.5.2012 ΦΕΚ Β΄1502) όπου το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού ασκείται χωρίς διαχωρισμό μεταξύ αποφοίτων ΠΕ ή ΤΕ και χωρίς οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην αναγνώριση δικαιωμάτων μεταξύ των δυο αυτών κατηγοριών πτυχιούχων, και

3.      το αίτημα μας (Αρ. Πρ. 36373/16.8.17) για άμεση τροποποίηση των θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ της προκήρυξης ΣΟΧ1/2017 Δήμου Καλαμάτας Αρ. Πρ. 26162/13.6.17 σε θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ/ΤΕ.

Δυστυχώς η επιλογή αυτή αποτελεί προσβλητική και μειωτική αντιμετώπιση, παραπέμπει σε περασμένες δεκαετίες και σε καμία περίπτωση δεν είναι κατανοητή. Επιπλέον καταργεί στην πράξη τους Νόμους και συνιστά άνιση και άδικη μεταχείριση σε βάρος των Κοινωνικών Λειτουργών που είναι απόφοιτοι ΤΕΙ  και παραβιάζει την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Συνδέσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκπροσωπεί Κοινωνικούς Λειτουργούς Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και πάγια θέση του είναι ότι ο κοινός καθορισμός των πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, το κοινό περιεχόμενο και διάρκεια του προγράμματος σπουδών όλων των τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ αποτελούν απόδειξη της ουσιαστικής ισοτιμίας των πτυχίων Κοινωνικής Εργασίας όλων των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας και διεκδικούμε αταλάντευτα την ισότιμη αντιμετώπιση ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών και την ισότιμη πρόσβαση τους σε όλες τις θέσεις εργασίας όταν και όπου προκηρύσσονται.

Δεδομένης της καλής συνεργασίας μας ευελπιστούμε ότι θα ο Δήμος θα μεριμνήσει για την άμεση αποκατάσταση της άδικης και άνισης αντιμετώπισης των Κοινωνικών Λειτουργών στη συγκεκριμένη προκήρυξη».